Enkeltfag 5 ECTS

Kognitiv modellering

Overordnede kursusmål

Teorier om kognition som informationsprocessering kan implementeres i kvantitative modeller. I dette kursus introducerer vi modeller af opmærksomhed, hukommelse og perception. Vi uddrager fællestræk og diskuterer variationer af modellerne. De studerende vil lære at evaluere modeller baseret på empiriske og simulerede data ved hjælp af matematiske analyseprogrammer.

See course description in English

Læringsmål

  • Kvantitativt evaluere modeller af kognitive funktioner på basis af empiriske data
  • Simulere data fra en model
  • Anvende modelleringsresultater i forsøgsdesign
  • Diskutere relationen mellem kvantitative og kvalitative modeller af kognitive funktioner
  • Beskrive og anvende de grundlæggende værktøjer indenfor kvantitativ analyse af psykofysiske eksperimenter så som signal detektion og den psykometriske funktion
  • Beskrive modeller af neural kodning
  • Analysere perception i et Bayesiansk framework
  • Beskrive sammenhængen mellem neurale og kognitive modeller

Kursusindhold

Via forelæsninger introduceres modeller af kognitive processer. Gennem øvelser læres at teste modellerne, afprøve model-variationer og simulere data. Endelig læres at anvende metoderne selvstændigt til at analysere og sammenligne modeller gennem projektarbejde.

Anbefalede forudsætninger

02450/02454/02464, Sandsynlighedsregning, grundlæggende machine learning og kendskab til programmering.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og projektarbejde

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02458
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding