Enkeltfag 10 ECTS

Personal Data Interaction for Mobile and Wearables

Overordnede kursusmål

Kursets overordnede mål er at gøre den studerende i stand til at konstruere og evaluere brugergrænseflader og interaktion med personlige data på forskellige platforme.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare koncepterne personlige data og “personal informatics”
  • Forklare modeller af “personal informatics” systemer
  • Forklare og anvende design af personlig data/”informatics” livscyklus
  • Prototype (feedback) brugergrænseflader og data visualisering af personlige data
  • Designe prototype apps til interaktion med personlige data
  • Evaluere prototype apps til interaktion med personlige data
  • Anvende prototypeteknikker
  • Designe og udføre eksperimenter med brugergrænseflader og interaktion
  • Anvende metoder til og udføre evaluering af brugergrænseflader og interaktion

Kursusindhold

Kurset er baseret på teori, metoder og teknikker fra Human-Computer Interaction (HCI), Pervasive/Ubiquitous Computing og Mobile/Wearable Computing med henblik på prototyping, modellering og evaluering af interaktion med personlige data. Informations-livscyklus bestående i data- opsamling, analyse, præsentation (data visualisering), refleksion og aktion bliver adresseret. Fokus er på at skabe personal informatics systems og brugergræseflader der muliggører self-tracking, samt interaktion med og læring ud fra personlige data. I kurset lægges der vægt på datavisualisering.

Igennem kurset arbejder de studerende i grupper på flere øvelser, opgaver, samt et afsluttende projekt, som involverer prototyping og evaluering af brugergrænseflader til interaktion med personlige data. Kurset har en bred fortolkning af “mobile”, dvs. en hvilken som helst mobil formfaktor, såsom smartphones, tablets, smartwatch, self-tracking og sensor enheder. Prototyper konstrueres i en hvilken som helst anvendelig teknisk platform, idet fokus er på interaktion og anvendelsesaspekter.

Anbefalede forudsætninger

02266/02809, Programmering. JavaScript anvendes til at udvikle interaktive datavisualiseringer. Det er en fordel også at have erfaring med f.eks. Python.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, opgaver og projektarbejde

Fakultet

Bemærkninger

Grupper dannes ved første forelæsning. Studerende, der ikke er til stede ved den første forelæsning, vil derfor ikke kunne beholde deres plads på kurset.
Det forudsættes at studerende allerede har tilstrækkelig programmeringserfaring til at kunne udvikle prototype applikationer og data visualisering på forskellige platforme.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 50.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02808
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding