Enkeltfag 7.5 ECTS

Kunstig intelligens og multiagent-systemer

Overordnede kursusmål

Dette kursus introducerer de studerende til avancerede teknikker inden for kunstig intelligens (AI) med særligt fokus på automatiseret planlægning og multiagent-systemer. Kursets mål er at blive i stand til at forklare, analysere og implementere avancerede AI-teknikker.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive et antal af de mest udbredte teknikker i kunstig intelligens – både i overordnede termer og på et detaljeret teknisk niveau
  • sammenligne og vurdere anvendeligheden af forskelige AI-teknikker til løsning af et givet konkret problem
  • kombinere forskellige AI-teknikker på en teoretisk sund og praktisk anvendelig måde
  • anvende en given AI-teknik til løsning af et givet konkret problem
  • gøre rede for de generelle komplikationer og fælder involveret i praktisk brug af AI-teknikker
  • selvstændigt udforske den relevante litteratur i forhold til et konkret AI-projekt
  • implementere ikke-trivielle AI-teknikker i et relativt stort softwaresystem
  • formidle resultater indenfor kursets emneområde i stil med et videnskabeligt konferencebidrag

Kursusindhold

Kurset fokuserer primært på emner indenfor automatiseret planlægning og multiagent-systemer, men vil også berøre andre emner indenfor AI (f.eks. problemløsning ved søgning, vidensrepræsentation og ræssonering med logiske agenter).

Programmeringsprojektet omhandler design og implementation af avancerede AI-teknikker i et simuleret multiagent-miljø. Programmeringsprojektet er meget åbent og lægger op til udvikling af egne algoritmer og multiagent-arkitekturer. Projektet udføres i grupper og skal resultere i et fungerende softwaresystem og en videofremlæggelse, som præsenterer systemet og dets underliggende ideer i stil med forskningspræsentationer på AI-konferencer.

Udover programmeringsprojektet vil der være 2 mindre afleveringsopgaver i løbet af kurset.

Anbefalede forudsætninger

01017/02101/02105/02180/02156, eller ækvivalente kurser, herunder kendskab til grafsøgningsalgoritmer, søgeheuristikker og prædikatlogik. Desuden kræves erfaring med implementering af ikke-trivielle algoritmer og større softwaresystemer.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, afleveringsopgaver og et større programmeringsprojekt.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02285
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

11.250,00 kr.

Tilmelding