Enkeltfag 5 ECTS

Analyse af korrelerede data: Mixede lineære modeller

Overordnede kursusmål

At opnå kendskab og evne til at udføre statistisk analyse af data ved brug af såkaldte mixede lineære modeller med anvendelser inden for biologi, medicin, jordbrugs- og levnedsmiddelvidenskab samt tekniske videnskaber.

See course description in English

Læringsmål

  • Udlede og anvende faktorstrukturdiagrammer for komplekse forsøgsdesign.
  • Udføre statistiske analyser baseret på teorien for mixede lineære modeller ved hjælp af det statistiske software R.
  • Forklare teorien for mixede lineære modeller.
  • Differentiere mellem systematiske og tilfældige effekter.
  • Sammenligne og differentiere mellem forskellige relevante modeller og statistiske metoder.
  • Udføre, forklare og diskutere statistiske analyser af data fra ubalancerede blok- og split-plot-forsøg.
  • Udføre, forklare og diskutere statistiske analyser af data fra ubalancerede longitudinelle studier.
  • Udføre, forklare og diskutere hierarkiske statistiske analyser herunder analyser baseret på varianskomponentmodeller og regressionsmodeller med varierende koefficienter.
  • Udføre, forklare og diskutere statistiske analyser af gentagne målinger herunder identifikation af forskellige korrelationsstrukturer.
  • Kombinere og modificere de forskellige metodikker.

Kursusindhold

Kurset vil dække basal teori og anvendelse af mixede lineære modeller. Dette inkluderer systematiske og tilfældige effekter men også mere generelle korrelationsstrukturer, som kommer i spil i forbindelse med gentagne målinger/longitudinelle data.

Kort sagt: Kurset giver teoretiske og praktiske værktøjer til statistisk analyse af datastrukturer, som ikke opfylder uafhængighedsantagelserne fra de indledende statistikkurser.

Vi vil benytte det statistiske software R.

Anbefalede forudsætninger

02402/02403/02323/02411/02418, Udover et introducerende statistikkursus (f.eks. 02402) er det anbefalet at have mindst to relevante statistikkurser. De to mest relevante kurser er 02411 og 02418.

Undervisningsform

Kurset vil køre på en “flipped classroom lignende” måde: Forelæsninger gives som online podcasts, der skal ses før undervisningsmodulerne. Alt kursusmateriale er tilgængeligt online. Ved face-to-face undervisningsmodulerne arbejdes der typisk med computerøvelser, mest praktiske dataanalyse udfordringer. Formatet vil afhænge af antallet af deltagende studerende, men aktiv deltagelse fra de studerendes side er at forvente. I efteråret 2022 vil der dog blive afholdt sædvanlige forelæsninger.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02429
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding