Enkeltfag 5 ECTS

Statistisk forsøgsplanlægning

Overordnede kursusmål

At give de studerende kendskab til planlægning af eksperimenter og udviklingsarbejde på baggrund af effektive statistiske metoder. Derved tilstræbes nøjagtige og pålidelige data samtidig med at forsøgsarbejdet begrænses mest muligt. Der lægges særlig vægt på metoder til reduktion af støjkilders indflydelse på forsøgsresultater og på at begrænse forsøgsarbejdet i eksperimenter.

See course description in English

Læringsmål

  • opstille en hensigtsmæssig forsøgsplan for et eksperiment i laboratoriet eller under lignende helt eller delvist kontrollerede omstændigheder.
  • vurdere fordele og ulemper ved alternative forsøgsplaner, for eksempel med hensyn til randomisering og/eller balancering.
  • formulere en korrekt matematisk model for data opnået ved en given forsøgsplan.
  • teste og estimere effekterne i modeller for forsøg med såvel deterministiske som tilfældige effekter.
  • foretage detailanalyser af faktoreffekter ved hjælp af hensigtsmæssige kontraster og/eller grupperingsmetoder for middelresponser.
  • konstruere forsøgsplaner for faktorforsøg med mange faktorer hver på få (typisk to) niveauer ved anvendelse af blokkonfundering og reduktion gennem effektkonfundering.
  • anvende særlige metoder for statistisk analyse af data fra blokkonfunderede og/eller reducerede mangefaktorforsøg.
  • benytte og foretage statistisk analyse af forsøg med målelige støjkilder (kovariater).
  • dimensionere et simpelt forsøg mht. nødvendigt antal målinger.

Kursusindhold

Hovedprincipperne i forsøgsplanlægning: randomisering og blokning. Balancerede forsøg, kvadratforsøg, en eller flere blokvariable. Balancerede ufuldstændige blokforsøg. Faktorforsøg, blokning af disse, brudne faktorforsøg og konfundering. Multipel regressionsanalyse og analyse af forsøg med kovariat.

Anbefalede forudsætninger

02402, eller et lignende grundkursus i statistik

Undervisningsform

Forelæsninger og grupperegning

Fakultet

Bemærkninger

Kurset henvender sig især til studerende, som skal planlægge forsøg og/eller analysere eksperimentelle data, men dets generelle metodeindhold er også egnet til opøvelse af konstruktiv kritisk sans i forbindelse med eksperimentelt arbejde, metode-udvikling og empirisk modellering.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02411
Kursustype Kandidat
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding