Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Offshore vindenergi

Overordnede kursusmål

At blive i stand til at beregne hydrodynamiske og aerodynamiske laster specfikke for offshorevindmøller.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive de typiske fundamenttyper for bundfaste offshorevindmøller og give et resume af IEC 61400-3 design normen
 • Anvende elementerne i en design basis og bestemme f.eks. et 50 års bølgeklima ud fra statistiske data
 • Beregne en krafttidsserie fra lineære uregelmæssige bølger og kunne bestemme hvilke kræfter der dominerer
 • Forklare den basale dynamik for bundfaste offshore vindmøller, standardmetoder for udmattelsesberegning og gennemføre et simpelt fundamentsdesign
 • Anvende 1D momentum teori til at analysere wake-effekter for vindmøller
 • Implementere simple wake modeller i Matlab
 • Analysere produktionen i en række af vindmøller ved anvendelse af simple wake modeller og bestemme den optimale afstand mellem møllerne
 • Beskrive processen for planlægning af en offshore vindmøllepark og interaktionen mellem aktørene
 • Forstå og foreslå simple strategier for drift og vedligehold
 • Opstille bevægelsesligninger for typiske flydende vindmøllekonfigurationer
 • Implemenentere tidsdomænemodeller for dynamik af flydende vindmøller med vind- og bølgelaster
 • Analysere den dynamiske stabilitet af flydende vindmøller og foreslå ændringer af kontrolsystemet til forbedring af stabiliteten

Kursusindhold

Designnormer for bundfaste offshorevindmøller. Designbasis for wind and wave climate. Ekstremværdibestemmelse ved hjælp af fittede fordelinger.

Fundamentstyper for offshore vindmøller. Design af et fundament.

Hydrodynamiske laster fra lineære uregelmæssige bølger. Bølgekinematik og Morison-ligningen. Wheeler stretching og MacCamy Fuchs diffraktionsteori. Simpel vindlastmodel.

1P og 3P frekvensernes samspil med den strukturelle dynamik og basale metoder til udmattelsesberegninger.

Wake aerodynamik og hvirvelstrukturer bag vindmøllerotoren. 1D momentum teori for wakes. Wake interaktion i vindmølleparker. Metoder til numerisk beregning af wakes i vindparker.

Introduktion til planlægning og miljømæssige beslutninger for offshore vindparker. Introduktion til drift og vedligeholdesesstrategier for offshore vindparker.

Grundkoncepterne for flydende vindmøller og beregning af fortøjningskræfter. Lineariserede bevægelsesligninger for flydende vindmøller. Dynamisk stabilitet og kontrol for flydende vindmøller.

Anbefalede forudsætninger

02631/02633/46300/41107, Matlab svarende til kursus 02631/02633. Dette niveau af Matlab er centralt for at kunne udføre kursets rapporter. 46300 kan med en øget indsats tages samtidigt.

Yderliere anbefalede forudsætninger: Fluid Mekanik svarende til kursus 41312 eller 41102. Numerisk analyse svarende til kursus 02601.

Undervisningsform

Forelæsninger og rapportarbejde.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 46211
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding