Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Vindkraft og aeroteknologi

Overordnede kursusmål

At give et generelt indblik i vindmøllers aerodynamiske og strukturelastiske virkemåde, elektriske maskiner samt samfundsmæssige forhold for vindenergi. Placeringen af vindmøller behandles og en indføring i elastiske strukturer og deres interaktion med strømningen vil blive foretaget.
Endvidere vil der blive givet en introduktion til generatorer, transformere og konvertere, der bliver brugt i vindmøller. Vindenergi vil også blive belyst i et historisk og samfundsmæssig perspektiv med vægt på de teknologiske koncepter. Økonomiske aspekter som omkostninger og handel med vindmøllestrøm vil også indgå i kurset.

See course description in English

Læringsmål

 • Definere vingeprofildata
 • Beregne inducerede hastigheder
 • Udvikle et program til bestemmelse af statiske aerodynamiske laster
 • Beregne snitkræfter og statisk deformation af belastet vindmølle
 • Løse egensvingningsformer og tilhørende egenfrekvenser for vindmølleblad
 • Tegne hastighedstrekanten inkl. inducerede hastigheder
 • Bestemme den årlige energiproduktion
 • Beregne på elektromagnetiske komponenter og forklare deres formål og virkemåde
 • Skelne mellem forskellige generatortyper og forklare deres virkemåde
 • Beregne på de forskellige elektriske topologier, der er brugt i vindmøller
 • Analysere den historiske udvikling af vindmøller, industristrukturen og virksomhedernes udfordringer mht. innovation
 • Beregne laster og energiproduktion for en vertikal akslet vindmølle

Kursusindhold

Aerodynamik: todimensional profilteori og tredimensionale effekter. Anvendelse af Blad Element Momentum teori til bestemmelse af ydelsesberegninger for en rotor med given vridnings- og kordefordeling. Kontrol af vindmølle (stall, pitch eller variabel omløbshastighed). Struktur: aerodynamiske og inertielle laster. Udmattelsesberegninger af struktur. Placeringsproblematik: vindatlas, atmosfærisk grænselag og turbulens, terrænindflydelse og årlig vindfordeling.
Elektriske forhold: 3 fase elsystemet og begrebet aktiv og reaktiv effekt,beregning af elektromagnetiske komponenter. Generatortopologier inkluderet generatorer med og uden gear, samt direkte tilsluttet og konverter tilsluttet.

Anbefalede forudsætninger

Fluid mekanik. Kendskab til programmering (Matlab, Python eller lignende)

Undervisningsform

Forelæsninger

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Kursus ID 46300
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12, tors 13-17
Pris

15.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding