Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Vindkraft og aeroteknologi

Overordnede kursusmål

At give et generelt indblik i vindmøllers aerodynamiske og strukturelastiske virkemåde, elektriske maskiner samt samfundsmæssige forhold for vindenergi. Placeringen af vindmøller behandles og en indføring i elastiske strukturer og deres interaktion med strømningen vil blive foretaget. Endvidere vil grundlæggende elektrisk energiteknik blive undervist, herunder kredsløbsteori og introduktion til relevante elektriske komponeter (generatorer, transformatorer, kabler…)
Vindenergi vil også blive belyst i et historisk og samfundsmæssig perspektiv med vægt på de teknologiske koncepter. Økonomiske aspekter som omkostninger og handel med vindmøllestrøm vil også indgå i kurset.

See course description in English

Læringsmål

 • Definere vingeprofildata
 • Beregne inducerede hastigheder
 • Udvikle et program til bestemmelse af statiske aerodynamiske laster
 • Beregne snitkræfter og statisk deformation af belastet vindmølle
 • Løse egensvingningsformer og tilhørende egenfrekvenser for vindmølleblad
 • Tegne hastighedstrekanten inkl. inducerede hastigheder
 • Bestemme den årlige energiproduktion
 • Beregne elektriske DC og AC kredsløb ved brug af Ohms og Kirchhoffs love
 • Kvantificere relevante komponenters operation ved hjælp af ækvivalente kredsløb
 • Kvantificere de elektriske komponenters sammenspil i moderne vindenergi systemer
 • Beregne aktiv og reaktiv effekt i AC kredsløb
 • Beregne laster og energiproduktion for en vertikal akslet vindmølle

Kursusindhold

Aerodynamik: todimensional profilteori og tredimensionale effekter. Anvendelse af Blad Element Momentum teori til bestemmelse af ydelsesberegninger for en rotor med given vridnings- og kordefordeling. Kontrol af vindmølle (stall, pitch eller variabel omløbshastighed).
Struktur: Statiske udbøjninger og egensvingninger af vindmøllevinger.
Placeringsproblematik: vindatlas, terrænindflydelse og årlig vindfordeling.
Elektriske vindenergi systemer:
– Ohms og Kirchhoffs love
– Spoler og kapacitorer
– AC spændinger og strømstyrker, kompleks beregning
– Aktiv og reaktiv effekt
– AC kredsløb
– Trefaset vekselstrøm
– Introduktion til modeller og drift af transformere, generatorer, kabler og konvertere

Anbefalede forudsætninger

Fluid mekanik. Kendskab til programmering (Matlab, Python eller lignende)

Undervisningsform

Forelæsninger

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 46300
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12, tors 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding