Enkeltfag 5 ECTS

Videregående geoteknik – konstruktion

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til
a) at analysere og dimensionere komplekse geotekniske konstruktionstyper med hovedvægt på dybe udgravninger og pælefundering, herunder pæle og pælegrupper, tværbelastede pæle, jordankre samt forskellige typer af jordtrykspåvirkede konstruktioner under hensyntagen til styrke- og deformationsegenskaber.
b) at forstå grundlaget for og kunne anvende, herunder ved hjælp af EDB, de numeriske metoder som i geoteknisk praksis anvendes til løsning af bl.a. deformations- og brudproblemer for udvalgte geotekniske konstruktioner.

See course description in English

Læringsmål

 • Gennemgå de numeriske metoder herunder element metoden til at analysere samvirken mellem jord og konstruktion for udvalgte geotekniske konstruktioner
 • Beregne bæreevne af aksialt belastede og tværbelastede pæle ved brug af state-of-art metoder
 • Implementere numeriske methoder til tværbelastede pæle
 • Evaluere og sammenligne teoretiske og numeriske modeller for pælerespons
 • Dimensionere 3D pæleværker og deres efficiens
 • Analysere og dimensionere insitu-støbte vægge til dybe udgravninger under hensyntagen til etablerings- og brugsfasen
 • Design vægge til dybe udgravninger ved brug af teoretiske of numeriske methoder
 • Diskutere analysemetoder til beregning deformationer ifm dybe udgravninger
 • Forudsige bevægelser som følge af etablering af dybe udgravninger
 • Analysere og dimensionere understøtningssystemer til støttevægge
 • Vurdere skade på bygninger som følge af dybe udgravninger
 • Vurdere CPT resultater og beregne jordstyrk og stivhed parameter

Kursusindhold

Pæle, udgravninger, ankre. Numeriske metoder i geoteknik (herunder finite element metoden).

Anbefalede forudsætninger

11411/11463/11462/11464/12411/12412/12421, Grundlæggende geoteknik og konstruktioner i jord. Traditionelt design af jordtrykspåvirkede konstruktioner.Konstitutiv modellering. Kendskab til elementmetoden.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning, projektarbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er målrettet studerende, der ønsker et dybtgående kendskab til geotekniske konstruktioner med særlig relevans i store anlægsprojekter og marine konstruktioner.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 100.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12422
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding