Enkeltfag 5 ECTS

Videregående jordmekanik – styrke og stivhed af jord

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til – på grundlag af en mere dybtgående indsigt i jords styrke og deformationsegenskaber – at kunne beskrive og anvende matematiske modeller, som er brugt for at etablere idealt elastiske, elastisk plastiske og fuldt udviklet plastiske spændings og tøjningssammenhænge for jord. Deltagerne skal også vurdere modelles fordele og begrænsninger. Studenterne skal få kendskab til at vælge relevante jordegenskaber ud fra spændinger og avancerede geotekniske forsøg og at være istand til at tolke resultaterne og anvende dem i geotekniske problemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Udføre traditionelle og fremskreden laboratorietest på sand og/eller ler
  • Etablere design parameterne traditionelle og fremskreden laboratorietest
  • Fremstille en rapport hvor resultaterne af laboratorieforsøg præsenteres.
  • Manipulere vilkårlige tredimensionelle spændings- eller tøjningstilstande i forskellige afbildninger herunder opsplitning mellem deviator- og volumenkomponenter og anvendelse af invariante repræsentatione
  • Anvende CSSM model til kvalitativt beskrive den forventede opførsel af jord ud fra kendskab til relativ lejringstæthed eller vandindhold, spændingsniveau og forbelastningsgrad
  • Opstille critical state soil mechanics (CSSM) model for jord baseret på forsøgsresulater fra typiske laboratorieforsøg
  • Opstille critical state soil mechanics (CSSM) model for jord baseret på forsøgsresulater fra typiske laboratorieforsøg
  • Sammenlign forudsagt og observeret adfærd og forbinde forskellen til geologiske processer

Kursusindhold

Jordmodeller og materialeparametre, plasticitetsteori for ler og sand, avancerede geotekniske forsøg (herunder triaxialforsøg)

Anbefalede forudsætninger

11411/12411, Styrke og stivhed af jord – Geoteknik Grundkursus: effektive spændinger, deformationer, effektive (drænede) styrkeparametre og udrænede styrkeparametre, endimensional konsolidering

Undervisningsform

Forelæsninger, laboratoriearbejde, gruppearbejde.

Fakultet

Bemærkninger

this course is a prerequisite for Advanced geotechnical engineering and
Constitutive models and plasticity in soil mechanics

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12421
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding