Enkeltfag 10 ECTS

Vandforsyning

Overordnede kursusmål

At give en målrettet viden om de basale processer, der er vigtige ved fremstilling og distribution af drikkevand og vand til industriformål, at kunne gennemføre en teoretisk analyse af et vandværks drift, og at sætte de studerende i stand til at planlægge og projektere vandforsyningssystemer, både ved hjælp af simple håndberegninger og professionelt software. Der lægges vægt på, at vandforsyningen betragtes i sin helhed fra vandressourcer til forbrugeren.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive og diskutere kvalitetskrav til forskellige anvendelser af vand – fra drikkevand til industrianvendelse
 • Forklare og bedømme mikrobiologiske og kemiske vandkvalitetsparametre i forhold til deres betydning for sikkerheden ved at anvende vandet
 • Beskrive og bedømme hygiejniske aspekter af vandbehandling og -distribution og forklare de styrende forhold ved at anvende desinfektion
 • Beskrive de vigtigste processer i vandbehandlingen på vandværker og diskutere deres fordele og ulemper
 • Beregne og forudsige ændringer i koncentrationen af kemiske stoffer igennem et vandværk ved hjælp af håndberegninger og professionelle computermodeller
 • Foretage en teoretisk analyse af driften af et vandværk der behandler grundvand ved hjælp af professionelt software
 • Beregne systemkrav til et distributionssystem for en lille by (flow, tryk, brandslukning, tidsvariationer)
 • Planlægge, designe, optimere og analysere distributionssystemer ved hjælp af både simple håndberegninger and professionelt software
 • Beskrive og forklare principperne i lovgivning, tilsyn og struktur i vandforsyning
 • Identificere og diskutere begrænsninger og muligheder i at anvende professionelt software i praktiske ingeniørmæssige sammenhænge
 • Fremstille tekniske rapporter, der klart dokumenterer anvendelsen af og de opnåede resultater ved at benytte professionelt software til at analysere vandværker og distributionssystemer

Kursusindhold

Gennemgang af spektret af kvaliteter i vandressourcerne og de meget forskellige kvalitetskrav svarende til forskellige vandanvendelser, vandforbrugets størrelse og variation, hygiejne og vandkvalitet samt planlægning, dimensionering og analyse af udpumpningsanlæg, reservoirer og forsyningsnet. Gennemgang af de kemiske og biologiske processer i vandbehandlingsanlæg for overfladevand og grundvand, og i transportsystemer, herunder processer i husenes vandinstallationer. På basis af fysisk-kemiske parametre modelleres et vandværks funktion. I modsætning til traditionelle kurser lægges der her vægt på de processer, der foregår i transportsystemet, der er langt den dyreste del af vandforsyningsnettet, og kurset omfatter planlægning design og analyse af forsyningsledningsnet. Interaktionen mellem vandet og konstruktionsmaterialerne er væsentlig for processerne i ledningsnettet. Undervisning gives i form af gennemgående forelæsninger, der præsenterer kursets teori. Parallelt med forelæsningerne arbejder kursisterne i grupper med strukturerede øvelser: modelering af vandbehandlingsprocesser efterfulgt af modellering af ledningsnet. Sidste års kursusplan kan ses på http://www.er.dtu.dk/homepages/hja/

Anbefalede forudsætninger

12102/12134/41102, vandkemi, hydraulik, procesteknik, basal mikrobiologi

Undervisningsform

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, håndregninger og computerøvelser samt projektgruppearbejde, evt. ekskursion.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12121
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding