Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Jordens og Planeters Magnetisme

Overordnede kursusmål

Kurset giver en introduktion til observationer og fysik i Jordens og planeters magnetisme. Fokus er på beskrivelser af magnetfelters storskala struktur, samt hvordan de ændrer sig over tid. Dette kursus giver værktøjerne til at bygge globale modeller af magnetfelter og nødvendige fysiske baggrund til at fortolke magnetiske observationer målt af satellitter og med instrumenter på overfladen. Denne viden former fundamentet i diverse anvendelser inden for navigation og studier af planeters indre.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare de forskellige kilder til Jordens magnetfelt
  • beskrive, hvordan magnetfeltet måles.
  • opskrive og tolke ligningerne til en global beskrivelse af Jordens magnetfelt (fx sfærisk harmonisk udvikling, adskillelse af indre og ydre kilder, geomagnetisk spektrum)
  • bruge satellitmålinger af magnetfelt til at bygge globale feltmodeller
  • forklare årsagen til Jordens indre magnetfelt (fx geodynamo, bjergarternes magnetisering)
  • beskrive, hvordan bidragene kan adskilles
  • bruge målinger af magnetiske felt til at undersøge Jordens og planeters indre.
  • forklare årsagen til forskelle mellem planeters magnetfelter.

Kursusindhold

Jordens magnetfelt genereres af en række vidt forskellige fysiske processer i Jordens indre og omgivelser: Dynamoprocesser i kernen, inducerede elektriske strømme i kappen, magnetisering af skorpen, havstrømme og vindsystemer i Jordens øvre atmosfære, højenergetiske ladede partikler i Jordens strålingsbælter, samt elektriske strømme i ionosfæren og magnetosfæren genereret i dynamisk vekselvirkning mellem solvinden og Jordens magnetfelt. Kurset vil omfatte en gennemgang af disse forskellige bidrag, hvordan de observeres, adskilles, beskrives (modelleres), fortolkes og anvendes til at undersøge jordsystemet. Sammenligning af magnetiske felter af Jorden og andre planeter og hvad de sager om planeters indre.

Anbefalede forudsætninger

10022/10024/10033/10034/10036/31400/30400/02631/02632/02633/30130/30131/30140/30141/30142/30230

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30745
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding