Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Dataanalyse og -modellering i rum- og geofysik

Overordnede kursusmål

At give de studerende indsigt i den matematiske beskrivelse af målinger (laboratorie-, observatorie-, satellit- og feltdata) og deres anvendelse i studiet af astrofysiske og geofysiske systemer.

See course description in English

Læringsmål

  • finde egnede repræsentationer/parametriseringer af data og modeller
  • løse lineære inverse problemer med analytiske metoder
  • identificere de forskellige inverse problemer
  • undersøge, hvordan støj på data forårsager usikkerhed på beregnede modeller
  • bruge a priori information ved løsning af et inverst problem
  • kunne anvende metoder til at undgå instabilitet i numeriske løsningsmetoder
  • lave en Fourier-analyse af en tidsserie med huller
  • løse svagt ikke-lineære problemer med iterative metoder baseret på linearisering.

Kursusindhold

Kurset behandler metoder til repræsentation og kvalitetsvurdering af data, parametrisering af fysiske systemer, beskrivelse af empiriske og analytiske sammenhænge mellem data og modelparametre, stokastisk beskrivelse af usikkerheder og støj, samt stokastisk og deterministisk kvantificering af forhåndsviden om et fysisk system.

Der præsenteres en række analytiske/numeriske metoder til løsning af lineære og ikke-lineære inverse problemer. Målestøjens forplantning til usikkerhed på løsningerne er et væsentligt tema i kurset.

Anbefalede forudsætninger

02631/02632/02633/01035

Undervisningsform

Forelæsninger, regneøvelser, computerøvelser og mindre projekter.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30230
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding