Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Geo- og planetfysik ll

Overordnede kursusmål

Kurset giver en introduktion til klimasystemerne på solsystemets planeter, med særligt fokus på Jordens klima. Kurset giver endvidere en introduktion til satellit-geodæsi og kortlægning af ændringer i geofysiske parametre ved hjælp af satellitter.

See course description in English

Læringsmål

  • redegøre for grundtræk af komponenterne i Jordens klimasystem og deres rolle for klimaet
  • beskrive den grundlæggende sammensætning, struktur og cirkulation af planetare atmosfærer, herunder solopvarmning, drivhuseffekt og albedo, samt beregne grundlæggende fysiske parametre
  • beskrive teorier for udviklingen af planetare atmosfærer og beregne grundlæggende fysiske parametre
  • beskrive planeternes magnetosfærer
  • beskrive klimaets udvikling på Jorden, Mars og Venus
  • bruge simple modeller til at beskrive samspillet mellem atmosfæren, oceanet, iskapperne, geosfæren og biosfæren
  • forklare metoder til jordobservationer samt udforskning af solsystemet
  • beskrive geodætiske koordinat- og tidssystemer og bruge Kepler-elementer til beskrivelse af planeters og satellitters baner
  • beregne grundlæggende geodætiske og geofysiske parametre fra simple eksempler
  • evaluere figurer og grafer af grundlæggende geodætiske og geofysike parameter relateret til positioner fra GNSS, overfladetemperatur, havniveau og ismasser fra satellit.

Kursusindhold

Del 1: Udviklingen af planeternes atmosfærer, atmosfæredynamik og –egenskaber, energistrømme i atmosfæren, planeternes klimasystem og klimaudvikling, fremtidens klima på Jorden, planeternes magnetosfærer

Del 2: Satellit-geodæsi til observation af ændringer fra satellitter.

Anbefalede forudsætninger

10033/10034

Undervisningsform

Forelæsninger og regneøvelser.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30142
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding