Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Geo- og planetfysik I

Overordnede kursusmål

I kurset gives en generel indføring i typiske geofysiske metoder til undersøgelse af den faste Jord og solsystemets andre faste planeters indre struktur samt overfladeforhold.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive faste legemers (planeter, måner, mv) overordnede sammensætning
  • evaluere den grundlæggende fysiske struktur af de faste legemers indre
  • forklare grundlæggende processer der former de faste legemer samt deres overflader
  • forklare typiske faste legemers tyngde og magnetfelter samt elastiske egenskaber
  • beskrive teorien bag geofysiske metoder som heat flux, seismology, tyngde og magnetik, og radar til undersøgelse af planeters indre og ydre
  • forklare jorden indre struktur i detalje
  • beskrive teorien bag pladetektonik og jordens udvikling over tid
  • beregne tyngde og magnetiske signal fra simple geometriske former
  • forklare de faste planeters grundlæggende sammensætning
  • udarbejde en rapport baseret på geofysiske data og behandling af data i Python/Matlab.

Kursusindhold

Faste planeters form, indre struktur og overfladekarakteristika, tidevandskræfter, tyngde og magnetfelter samt varmeproduktion, geofysiske metoder til beskrivelse af de faste planeters indre og ydre (seismologi, tyngde, magnetik, heat, radar), planetudvikling (pladetektonik).

Anbefalede forudsætninger

10033/10034

Undervisningsform

Forelæsninger, regneøvelser (med Matlab) og større opgave inden for et udvalgt geofysisk emne.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30131
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding