Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Elektronisk måling og instrumentering

Overordnede kursusmål

At skabe fortrolighed med væsentlige dele af de metoder, som anvendes ved elektroniske målinger af fysiske størrelser. Gennem laboratorieøvelser opnås erfaring med en række principper for omsætning af en fysisk størrelse til et elektrisk målesignal, samt den indledende analoge behandling af signalet, der ofte skal adskilles fra forstyrrende støjsignaler.

See course description in English

Læringsmål

  • opbygge mindre kredsløb og foretage fejlfinding på disse
  • anvende digitaloscilloskop til at gennemføre laboratoriemålinger
  • analysere en sensor for følsomhed og linearitet
  • forklare princippet bag instrument- og sensorkalibrering
  • udvælge sensorer til temperaturmåling og anvende disse i mindre målesystemer
  • anvende strain gauge-sensorer til måling af deformation
  • anvende princippet bag Wheatstonebroen i mindre målesystemer
  • anvende den piezoelektriske effekt i mindre målesystemer
  • udvælge sensorer til måling af vibration og anvende disse i mindre målesystemer
  • anvende kredsløbsblokke i mindre målesystemer.

Kursusindhold

Kurset omhandler generelle instrumenteringssystemer og udvalgte sensorer såsom termistorer, strain gauges og sensorer baseret på induktive, kapacitive og piezoelektriske effekter, samt nogle af de elektroniske principper som anvendes til omdannelse af sensorsignalerne til mere praktiske analoge signaler.

Laboratorieøvelserne giver den studerende praktisk erfaring med anvendelsen af forskellige sensorer og elektroniske komponenter.

Anbefalede forudsætninger

30015/34600/30032/10036/30400/34120, Grundlæggende kendskab til elektroniske kredse og komponenter samt matlab.

Undervisningsform

Obligatoriske laboratorieøvelser.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30020
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 18-22
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding