Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Elektriske kredsløb 1

Overordnede kursusmål

At indøve færdigheder i analyse og syntese af simple elektroniske kredsløb til behandling af analoge signaler

See course description in English

Læringsmål

 • Definere spænding, strøm og effekt. Forklare uafhængige og afhængige ideelle spændings- og strømkilder.
 • Formulere og anvende grundlæggende kredsløbslove (Kirchhoff) og løse kredsløb ved systematiske knudepunkts- og maskemetoder
 • Løse simple kredsløb med resistanser i serie eller parallel. Anvende formler for spændings- og strømdeling.
 • Finde og anvende Thévenin- og Norton-ækvivalenter. Anvende superpositionsprincippet.
 • Forklare og anvende komponentrelationer for kapacitanser og induktanser. Finde DC-løsninger til kredsløb med resistanser, kapacitanser og induktanser. Løse 1. ordens RC og RL transientproblemer.
 • Forklare og anvende generelle forstærkermodeller og -begreber.
 • Forklare den ideelle operationsforstærker og komperator. Analysere ideelle opamp-kredsløb med negativ tilbagekobling. Forklare og analysere standardkredsløb som spændingsfølger, inverterende og ikke-inverterende forstærker, integrator og differentiator. Analysere ideelle komperatorkredsløb.
 • Forklare diodemodeller og anvende den ideelle diodemodel og den stykkevist lineære model til løsning af kredsløb. Forklare forskellige ensretterkredsløb og et komplet ensrettersystem.
 • Forklare virkemåden for transistorer (bipolære og/eller FET). Bruge storsignal-ækvivalentkredsløb til analyse af transistorkredsløb. Bruge småsignal-ækvivalentkredsløb til analyse af transistorkredsløb.
 • Gennemføre computersimuleringer af simple kredsløb ved hjælp af kredsløbssimuleringsprogram (pt. LTspice).
 • Gennemføre laboratoriemålinger på simple kredsløb med almindeligt laboratorieudstyr.
 • Forstå såvel dansk som engelsk grundlæggende elektroteknisk terminologi.

Kursusindhold

Kirchhoffs love og systematiske kredsløbsberegninger. Thevenins sætning. Superpositionsprincippet. Modstande. kondensatorer og spoler, spændings- og strømkilder. Transiente forløb. Operationsforstærkere og komperatorer. Halvlederkomponenter og modelbeskrivelser. Forstærkertrin. Storsignal- og småsignalmodeller. Computeranalyse.

Undervisningsform

Flipped classroom, online videoer, hjemmeopgaver, quizzes, opgaveregning og obligatoriske laboratorieøvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset indgår på første semester af civilbachelor-programmet Elektroteknologi.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34600
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding