Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Elektromagnetisme for kommunikation

Overordnede kursusmål

At give en generel introduktion til elektromagnetisme med specielt fokus på anvendelse i forbindelse med for eksempel kommunikation via optiske fibre, optiske sensorer, samt trådløs kommunikation.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive elektromagnetiske felter ved hjælp af vektoranalyse
  • Anvende Maxwells ligninger på simple problemstillinger i relation til elektromagnetisme
  • Redegøre for udbredelsen af elektromagnetiske bølger i luft samt i simple materialer og strukturer som dielektriske bølgeledere
  • Redegøre for Huygens princip og anvende det på simple diffraktionsproblemer
  • Redegøre for anvendelse og virkemåde af eksempler på optiske sensor systemer, specifikt: ’Light Detection and Ranging’, samt ’Fabry-Perot interferometer’
  • Redegøre for grundlæggende begreber, der karakteriserer antenner og kunne anvende viden om antenner i en kommunikationssystemskontekst”
  • Redegøre for udbredelsen af radiobølger
  • Redegøre for grundlæggende elementer af elektromagnetisme i forskellige eksempler på anvendt elektromagnetisme, for eksempel, motorer, sensorer og kommunikation
  • Formidle grundlæggende teori for elektromagnetiske felter

Kursusindhold

Elektromagnetiske felter (Maxwells ligninger), lys, optiske sensorer, antenner og radiobølger.

Anbefalede forudsætninger

01005

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning

Fakultet

Bemærkninger

Hensigten med dette kursus er, at give studerende – der ikke har gennemført andre kurser i elektromagnetisme – den nødvendige introduktion til emnet, således at disse studerende vil kunne følge kursus 34130 Introduktion til optisk kommunikation, samt efterfølgende kurser om optisk kommunikation ved DTU Fotonik

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34120
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding