Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Elektroteknik

Overordnede kursusmål

At gøre den studerende i stand til at kombinere analog og digitalteknik til et mindre elektronisk kredsløb ved at:

• anvende systematiske metoder til analyse af lineære elektriske kredsløb
• forstå dioders og transistorers virkemåder
• anvende og konstruere kombinatoriske kredsløb, tællere og andre simple synkrone sekvensnetværk
• implementere et design ved hjælp af diskrete logik kredse.

See course description in English

Læringsmål

  • foretage analyser på kredsløb indeholdende modstande og kilder ved hjælp af systematiske metoder
  • bestemme Thevenin- og Nortonækvivalenter samt anvende kildetransformationer
  • beregne op- og afladningsforløb for kondensatorer samt spoler og beskrive begreberne steady state og transient response
  • beregne strømme og spændinger i kredsløb indeholdende ideelle operationsforstærkere
  • anvende dioder og bipolare transistorer i simple kredsløb
  • anvende talsystemer, binær aritmetik og koder
  • anvende Boolsk algebra og Karnaughs metode til konstruktion af simple logiske kredsløb
  • analysere og konstruere synkrone tilstandsmaskiner
  • anvende datablade for diskrete digitale komponenter og beregne strømme og spændinger i digitale kredsløb
  • anvende målemetoder og standard laboratorieudstyr til gennemførelse af målinger på simple analoge og digitale kredsløb.

Kursusindhold

• DC: Beskrivelse af kredsløb opbygget af lineære komponenter
• Maske og knudepunktsligninger
• Seriel og parallel netværk for enporte
• Styrede kilder
• Ideel operationsforstærker
• At anvende grundlæggende elektriske målemetoder
• Diode, zenerdiode
• Bipolær transistor, DC karakteristikfelter, storsignalmodeller
• Boolsk algebra, sandhedstabeller, Karnaughs metode, talsystemer, binær aritmetik, koder
• Multiplekser, dekoder, indkoder, komparator, adder, flipflops, synkrone tilstandsmaskiner, tæller
• Design og implementering af mindre systemer, der består af en kombination af analoge og digitale komponenter
• Dokumentation og rapportskrivning.

Undervisningsform

Klasseundervisning, gruppearbejde og øvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Der afholdes to frivillige standpunktsprøver undervejs i kursusforløbet. Disse prøveresultater tæller ikke med i karakteren.

I 3-ugersperioden gennemføres 1. semesterets Design Build Projekt i kurset 62733 der benytter og kombinerer viden fra alle semesterets kurser.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 30032
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding