Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Analyse af rumligt og temporalt data inden for geovidenskab

Overordnede kursusmål

Målet med kurset er at give den studerende indsigt i og praktisk erfaring med metoder til analyse og behandling af rumlige og tidslige data. Metoderne anvendes på datasæt inden for kortlægning, navigation og jordobservationer.
Dette kursus har et stærkt praktisk aspekt. De studerende præsenteres for de metoder, der danner grundlaget for deres egen implementering (i R) og analyse af virkelige data.

See course description in English

Læringsmål

  • nævne og beskrive de mest almindelige covariansmodeller
  • beskrive princippet i maximum likelihood estimation
  • forklare konceptet i en state-space model
  • anvende kendte processer i modellering som for eksempel en random walk og en autoregressiv model
  • implementere algorithmer til rumlig modellering som for eksempel kriging og et Gaussian Markov random field
  • sammenlige og evaluere modeller
  • diskutere og forsvare valg af model
  • designe en rumlig eller tidsmæssig model for at analysere virkelige data
  • dokumentere og præsentere videnskabeligt arbejde.

Kursusindhold

Rumlige og tidslige data er en integreret del af geovidenskab. Indholdet af dette kursus introducerer nogle generelle værktøjer til håndtering af sådanne data.
Nogle specifikke emner er:
• Maximum likelihood estimation
• Covariance-funktioner
• Gaussisk Markov random field
• State-space model
• Kriging
• Modelevaluering

Anbefalede forudsætninger

30201/30202/30230, Kendskab til programmering

Undervisningsform

Forelæsning, øvelser og projektarbejde i grupper.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Space

Kursus ID 30545
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 3
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding