Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Analyse af rumligt og temporalt data inden for geovidenskab

Overordnede kursusmål

Målet med kurset er at give den studerende indsigt i og praktisk erfaring med metoder til analyse og behandling af rumlige og tidslige data. Metoderne anvendes på datasæt inden for kortlægning, navigation og jordobservationer.
Dette kursus har et stærkt praktisk aspekt. De studerende præsenteres for metoder, der danner grundlaget for deres egen implementering (i R) og analyse af virkelige data.

See course description in English

Læringsmål

  • nævne og beskrive de mest almindelige covariansmodeller
  • beskrive princippet i maximum likelihood estimation
  • forklare konceptet i en state-space model
  • anvende kendte processer i modellering som for eksempel en random walk og en autoregressiv model
  • implementere algorithmer til rumlig modellering som for eksempel kriging og et Gaussian Markov random field
  • sammenlige og evaluere modeller
  • diskutere og forsvare valg af model
  • designe en rumlig eller tidsmæssig model for at analysere virkelige data
  • dokumentere og præsentere videnskabeligt arbejde.

Kursusindhold

Rumlige og tidslige data er en integreret del af geovidenskab. Indholdet af dette kursus introducerer nogle generelle værktøjer til håndtering af sådanne data.
Nogle specifikke emner er:
• Maximum likelihood estimation
• Covariance-funktioner
• Gaussisk Markov random field
• State-space model
• Kriging
• Modelevaluering

Anbefalede forudsætninger

30201/30202/30230, Kendskab til programmering

Undervisningsform

Forelæsning, øvelser og projektarbejde i grupper.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30545
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding