Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Måleteknologi inden for rum- og geofysik

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at undervise i aspekter af astrodynamik, positionering, orienteringsbestemmelse, missionsanalyse og observationsteknikker, der er grundlæggende for kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi. Kurset giver også et overblik over instrumentering og metoder, der bruges til at karakterisere de fysiske processer, der ligger til grund for studielinjens fem fokusområder: Jord- og planetfysik, jordobservation, kortlægning og navigation, rumforskning og space systems engineering.

See course description in English

Læringsmål

 • 1. Anvende generelle metoder til overvågning, kortlægning og udforskning af vigtige parametre bag processer og strukturer inden for kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi, herunder:
 • 1.1. forudsige legemers bevægelser i de internationale tids- og referencesystemer ved hjælp af gravitations- og orbitalteori
 • 1.2. forklare de grundlæggende principper bag GNSS (Global Navigation Satellite Systems) samt disses begrænsninger
 • 1.3. bestemme legemers orientering og repræsentere disse ved hjælp af ortogonale transformationer, Euler-vinkler og kvaternioner.
 • 1.4. beskrive metoder, optiske effekter og instrumenter til måling af orientering i rummet.
 • 1.5. anvende grundlæggende teori omkring billededannelse: tynde linser, belysningsstyrke, forvrængning, digitalisering, vinklet synsfelt og geometriske aspekter.
 • 1.6. bruge metoder til at korrigere lodrette og vippede billeder, og anvende grundlæggende transformationer og filtre til på digitale billeder, samt analysere resultaterne fra disse operationer.
 • 2. Udføre systemdesign af overvågnings-, kortlægnings- og efterforskningssystemer inden for et af de første fire fokusområder.
 • 3. Inden for mindst et af de første fire fokusområder:
 • 3.1. Evaluere brugerkrav til overvågnings-, kortlægnings- og efterforskningssystemer og de vigtigste metoder til behandling af data fra disse
 • 3.2. Forklare de vigtigste parametre og modeller, der beskriver de fysiske processer og strukturer
 • 3.3. Forklare de vigtigste observationsteknikker og den tilhørende instrumentering

Kursusindhold

I kurset undervises i en række metoder, der er fælles for alle områder af kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi. Disse inkluderer:
• Reference- og tidssystemer.
• Orienteringsbestemmelse og -repræsentation.
• Optik og billededannelse.
• Databehandlingsteknikker.
• Rummissionsanalyse og -design (SMAD).
Derudover vil de studerende blive introduceret til fysik og metoder, der er specifikke for mindst et af de forskellige fokusområder.

Anbefalede forudsætninger

Gennemført kurser svarende til de obligatoriske dele af bacheloruddannelsen i Geofysik og Rumteknologi.

Undervisningsform

Forelæsninger, regneøvelser og projektarbejde

Fakultet

Bemærkninger

Kurset dækker en del af den normative retningskompetence for kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30202
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding