Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Simulering i operations management

Overordnede kursusmål

Simulering er et vigtigt dynamisk værktøj i forbindelse med design og optimering inden for operations management. Kursusmålet er derfor at lære og forstå simuleringens fordele, muligheder og begrænsninger. Kurset vil sætte de studerende i stand til at designe, implementere og anvende diskrete event-baserede simuleringsmodeller.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare konceptet diskret event-baseret simulation
  • Planlægge et simuleringsprojekt til analyse af et produktions- eller servicesystems performance og herunder formulere nøgletal der er relevante for analysen
  • Designe en diskret event-baseret simuleringsmodel
  • Implementere den opstillede simuleringsmodel
  • Verificere og validere den implementerede simuleringsmodel
  • Analysere foreliggende datamateriale med henblik på at identificere og anvende relevante statistiske fordelinger til håndtering af stokastik i en simulering
  • Planlægge et simuleringseksperiment og herunder opstille velvalgte scenarier til analyse af det betragtede system
  • Gennemføre et simuleringseksperiment og analysere og vurdere resultaterne heraf
  • Anbefale mulige relevante forbedringer af det betragtede system og implementere disse i simuleringsmodellen samt vurdere effekten af de anbefalede forbedringer
  • Præsentere det gennemførte simuleringsprojekt og diskutere de opnåede resultater

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at indlære de studerende at designe, bygge og anvende diskret event-baserede simulationsmodeller til analyse af problemstillinger inden for operations management. Ud fra en række konkrete eksempler på komplekse planlægningsproblemer diskuteres, hvordan simulation kan bibringe viden om det pågældende systems performance i en driftssituation. De studerende indlærer at analysere komplekse systemer inden for operations management og lærer blandt andet at opstille relevante key performance indikatorer.

De studerende indføres i et diskret event-baseret simuleringssprog gennem en række mindre opgaver og oversigtsforelæsninger. Herefter gennemfører de studerende et større case-studie, hvor en konkret opgave løses i grupper af to studerende. For case-studiet udarbejdes en individuel skriftlig rapport, der afleveres ved kursets afslutning.

Anbefalede forudsætninger

02402/02403/02405, Introduktion til statistik (eller lignende kursus i statistik og/eller sandsynlighedsregning). Basal forståelse af programming (som f.eks. “if-then-else” betingelser og “for” løkker).

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og projektarbejde

Bemærkninger

De studerende opfordres til at danne grupper af to studerende allerede inden kursusstarten. De studerende der ikke er tilknyttet en gruppe ved starten af kurset vil blive parret med andre studerende til gennemførelsen af case-studiet.

Fysisk tilstedeværelse er påkrævet ved den skriftlige eksamen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Management

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 42417
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding