Enkeltfag 10 ECTS

Transportprocesser

Overordnede kursusmål

At introducere deltagerne til modelbeskrivelse og numerisk beregning af strømning, energi- og stoftransport.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive de molekylære mekanismer bag viskositet, varmeledning og diffusion.
  • Bestemme analytiske løsninger for strømning med simple grænse- og begyndelsesværdier
  • Opstille og behandle modeller for kombineret strømning og varmetransport
  • Opstille og behandle modeller for kombineret strømning og diffusion
  • Opstille og behandle modeller for kombineret strømning og kemisk reaktion
  • Vurdere størrelsesordener for fluxe, reaktionshastigheder og tid til ligevægt.
  • Benytte numeriske metoder til simulering af strømning, stof og varmetransport vha. COMSOL
  • Vurdere nøjagtigheden af en approximation opnået i COMSOL.
  • Opstille asymptotiske modeller for transport med en lille eller stor parameter (grænselag)

Kursusindhold

Mekanismer for transport af impuls (strømning), energi og stof i kemiske og biologiske sammenhænge. Introduktion til numerisk beregning af strømning som basis for analyse af transportprocesser (CFD). Anvendelser inkluderer design af procesapparatur og analytisk instrumentering i den kemiske, bioteknologiske og farmaceutiske industri, samt modelbeskrivelse og beregninger knyttet til bæredygtig procesudformning.

Anbefalede forudsætninger

28160/01025/01034/01035/01037, Opstilling af modeller, som resulterer i sædvanlige eller partielle differentialligninger.
Matematik 2

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende øvelser, to projekter. De to projekter udføres sædvanligvis i oktober (rapportaflevering ca. ved udgang af oktober) og i slutningen af undervisningsperioden (rapportaflevering typisk første dag i eksamensperioden). Der er almindelig undervisning sideløbende med projekterne.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28530
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding