Enkeltfag Engelsk 7.5 ECTS

GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri – Praktísk version

Overordnede kursusmål

At give de studerende teoretisk og især praktisk indføring og forståelse i GMP, hygiejne og kvalitetssikringssystemer, herunder lovmæssige krav, standarder, dokumentation og praktiske arbejdsmetoder, der anvendes i virksomheder indenfor farmaceutisk, bioteknologisk og fødevare produktion.

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere de overordnede kvalitetskrav som gælder for en farmeceutisk, biotek eller fødevare virksomheds organisation, dets bygninger, produktionsudstyr, personale og procedurer, der er underlagt GMP, fødevare krav eller ISO-kvalitetsstandarder.
  • Sammenligne forskellige nationale og internationale organisationers GMP-regelsæt og guidelines og kende deres dokumentstruktur.
  • Anvende GMP-regler og ISO standarder ved gennemførelse af design af anlægsprojekter såvel som ved almindelige produktions processer.
  • Udfærdige Standard Operations Procedurer (SOP)
  • Fortolke et PI-diagram for en produktionsproces med henblik på identifikation af GMP-mæssige vigtige detaljer.
  • Identificere fejl og mangler ved det hygiejniske design af et givet pilot produktionsanlæg og foreslå forbedringer.
  • Opstille brugerkrav og udarbejde dokumenter samt gennemføre tests ved kvalificering af GMP anlæg.
  • Analysere krav til kvalitet for luft, vand og damp med henblik på opbygningen af sanitære forsynings-systemer (utility), som anvendes indenfor farmaceutisk, biotek og fødevare industri.
  • Udvælge rengøringsprincip og opstille rengøringsprocedure for hygiejniske procesanlæg.
  • Udvælge og gennemføre risikovurdering på produktionsmetoder (produktkvalitet) herunder identifikation af risiko og opstilling af kontrolmetoder.

Kursusindhold

Kurset omfatter grundlæggende GMP-krav fra internationale og danske myndigheder samt fra de internationale standardiseringsorganisationer der er godkendt af myndighederne. Teorien dækker også livscyklussen for medicinprodukter, fødevaresikkerhed, bæredygtighed, HACCP metoder, ISO-kvalitetsstandarder, kvalitetsstyringssystemer, dokumentkontrol, hygiejnisk procesdesign, Cleaning in Place-systemer og GMP-kompatible hjælpesystemer.

Den praktiske rapportering af kurset vil omhandle to team rapporter. Dels en rapport baseret på en praktisk pilot øvelse omkring et CIP anlæg, og dels en kvalificerings og validerings rapport der bygger på studiet af et fysisk pilot udstyr. Sidstnævnte rapport bygges trinvist op igennem kurset ved at teamet genererer materialet til kvalifikations- og valideringsrapporten beregnet til en farmaceutisk produktionsenhed og ved samtidigt brug af korrekte dokumentkontrolprotokoller.

Der er specielt fokus på den videnskabs- og risikobaserede tilgang til GMP og Quality by Design og Design Space-koncepterne, der bruges til at modernisere og gøre farmaceutisk industri mere effektiv og konkurrencepræget.

Undervisningen er en blanding af fælles forelæsninger, samt problemløsning, skriftlige rapporter og praktiske øvelser i pilotanlægget i teams på max 4 studerende. For at facilitere forståelsen af GMP som en ægte holdindsats som involverer alle professionelle discipliner i det virkelige liv, vil grupperne normalt være sammensat af studerende med forskellig baggrund og viden.
Peer reviews er en del af indlærings og evalueringsmetoderne til visse gruppearbejder.

Der foregår normalt et halvdags besøg på en farmaceitisk virksomhed. (Hvis muligt pga Covod-19)

Anbefalede forudsætninger

B.Sc. samt kursus i procesteknik, f.eks. 28020, 28022, 27022, evt. 27032

Undervisningsform

Fælles forelæsninger. Skriftlige opgaver og praktiske pilot øvelser i grupper på max. 4 personer.
Gruppearbejde uden for modul E1B må påregnes.

Bemærkninger

Gæsteforelæsere fra erhvervslivet
GMP kurset (tidligere 28855) er delt op i en praktisk version 28857 til 7.5 ECTS, og en teoretisk version 28855 til 5 ECTS.
28857 afholdes efterårssemestre og 28855 forårssemestre.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 56.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Fødevareinstituttet
Kursus ID 28857
Kursustype Kandidat
Pris

11.250,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding