Enkeltfag 5 ECTS

NMR spektroskopi

Overordnede kursusmål

At give et overblik over forskellige 1D og 2D NMR teknikker som bruges i en NMR baseret strukturel og konformationel analyse.

See course description in English

Læringsmål

  • Demonstrere kendskab til hvilken strukturel information man kan få fra de forskellige 1D, 2D homo- og heteronukleare NMR teknikker.
  • Demonstrere kendskab til den grundlæggende teori bag nogle af de ovenfornævnte NMR eksperimenter.
  • Bruge de ovenfor nævnte eksperimenter til en strukturel analyse af organiske forbindelser.
  • Analysere konformationelle og strukturelle problemer relateret til organiske og biologiske stofgrupper.
  • Demonstrere kendskab til hvordan forskellige stereoisomerer kan give forskellige spektre og hvordan sådanne opklares.
  • Demonstrere kendskab til termerne T1 og T2 relaxation og forstå hvordan de kan bestemmes ud fra specifikke spektre, samt hvilken indvirkning de har på design og udførelse af 2D eksperimenter.
  • Kunne ekstrahere rumlig information fra 1D NOE og 2D NOESY spektre.
  • Demonstrere kendskab til principperne for rotating frame og dets applikationer i NMR spektroskopi.
  • Forudsige hvordan et spektrum kunne se ud for en given organisk forbindelse.
  • Demonstrere teoretisk og praktisk erfaring med data behandling af de forskellige NMR eksperimenter

Kursusindhold

Kurset vil dække en introduktion til de forskellige 1D og 2D homo- og heteronukleare NMR teknikker med hovedvægt på, hvilken type af information de forskellige NMR eksperimenter giver. Dette inkluderer en gennemgang af de forskellige NMR eksperimenterne. Analyse af forskellige konformationelle og strukturelle problemer relateret til organiske og biologisk interessante stofgrupper vil blive gennemgået.

Anbefalede forudsætninger

26428/26411, Spektroskopi af organiske stoffer og organisk kemi 2

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26438
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding