Enkeltfag 5 ECTS

Biomolekylær kemi

Overordnede kursusmål

At give en introduktion til fremstilling af naturens primære byggeblokke ved syntesekemi og værdien af disse metoder. Metoder til introduktion og fjernelse af beskyttelsesgrupper. Desuden fokuseres der på mekanismer for vigtige reaktioner indenfor biomolekylær kemi.

See course description in English

Læringsmål

  • Navngive naturens byggesten og derivater heraf
  • Redegøre for den tredimensionelle struktur af peptider og proteiner
  • Redegøre for vigtigheden af fremstilling af forskellige klasser af biomolekyler
  • Udvælge passende beskyttelsesgrupper til monosakkarider og aminosyrer i relation til anvendelse i syntese
  • Designe synteser af lipider med behørigt valgt af metoder og beskyttelsesgrupper
  • Designe synteser af oligosakkarider
  • Designe synteser af peptider
  • Designe fastfase synteser af oligonukleotider
  • Opskrive detaljerede reaktionsmekanismer for relevante reaktioner

Kursusindhold

Struktur, funktion og nomenklatur af de primære metabolitter. Selektive reaktioner på de funktionelle grupper i disse molekyler. Beskyttelsesgrupper og deres anvendelse i syntese af biomolekyler. Koblingsmetoder herunder (automatiserede) teknikker hvorved nucleotider, monosakkarider og aminosyrer kan omdannes til henholdsvis oligonukleotider, oligosakkarider og peptider. Kemiske egenskaber af disse produkter og deres betydning for biologi og biologisk forskning.
Reaktionsmekanismer for de gennemgåede reaktioner.

Anbefalede forudsætninger

26411/27002/27020, Organisk kemi 2. Biovidenskab.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og individuelt projekt (skriftlig opgave).

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26422
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding