Enkeltfag 5 ECTS

Fødevareteknologi for diplom

Overordnede kursusmål

Kurset skal give de studerende et solidt teoretisk kendskab til fødevareprocesteknologi med hovedvægten på basale beregningsværktøjer inden for proces- og produktteknologi. Desuden skal kurset gøre de studerende bekendt med væsentlige problemstillinger inden for levnedsmiddelindustrielle produktioner (hvilken enhedsoperation er den begrænsende faktor for en given proces, hvordan tidsoptimeres processer, hvor lang tid tager det at opnå ønskede ændringer i fødevaren). De studerende skal på baggrund af dette kursus kunne foretage beregninger, der er nødvendige for at procesvurdere enhedsoperationer (opvarmning, nedkøling, energiforbrug, apparatur dimensionering o.l.) og herved skal de kunne planlægge en fuld produktionsproces af et given produkt.

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere og beskrive enhedsoperationer
  • Benytte regneark til simple fødevareteknologiske beregninger
  • Analysere og beregne på basale masse- og energitransportmekanismer
  • Beskrive den fysiske mening af processers variable og parametre og analysere deres indflydelse på procestiden
  • Beregne tider for opvarmning, afkøling og frysning under simple antagelser
  • Analysere simple proceslinjer med henblik på identifikation af den begrænsende proces
  • Anvende basale formler for fødevareprocesser til at estimere den samlede procestid for et given produkt
  • Analysere processer ud fra Gantt charts med henblik på at optimere den samlede procestid
  • Fremstille en procesplan og visualisere den i et Gantt charts

Kursusindhold

I kurset behandles bl.a. følgende emner:
Fysiske egenskaber af fødevarer, masse- og energibalancer, flowschart, transport af væsker og faste produkter, varmebehandlingsprocesser for kontinuerte og batch processer, estimering af opvarmnings- og nedkølingstider, planlægning af tidsoptimeret proces og visualisering af denne i et Gantt chart. De enkelte emner illustreres med eksempler i form af opgaver og casestudies.

Anbefalede forudsætninger

26201, Erfaring med regneark (f.eks. MS Excel) er en fordel.

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppeopgaver (regneøvelser) med særlig vægt på sidstnævnte.

Fakultet

Bemærkninger

De fleste undervisningssessioner foregår på dansk, enkelte dog på engelsk.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23952
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding