Enkeltfag 5 ECTS

Fødevarekemi

Overordnede kursusmål

Kurset sætter de studerende i stand til at anvende viden om fødevarekemi på fødevarer. Dette inkluderer kemiske reaktioner og fysiske ændringer som f.eks. fedt, proteiner og kulhydrater deltager i og reaktionernes/ændringernes indflydelse på fødevarernes makroskopiske egenskaber. Herunder vurderes forarbejdning og lagringens indvirkning på udvalgte fødevaretypers (f.eks. kød, fisk, cerealier, frugt og grønt).

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere, beskrive og klassificer fødevare komponenter med hensyn til kemisk sammensætning og deres funktion
  • Beskriv kemiske reaktioner og fysiske ændringer ved fremstilling (industriel såvel som privat tilberedning) og lagring
  • Diskuter hvordan kemiske reaktioner og fysiske ændringer ved fremstilling og lagring kan forøges eller reduceres
  • Relatere kemiske reaktioner og fysike ændringer til makroskopiske egenskaber af fødevarer
  • Beskrive vigtige kemiske reaktioner og fysiske ændringer for udvalgte fødevarer
  • Diskutere vigtige kemiske reaktioner og fysiske ændringer for udvalgte fødevarer
  • Udarbejd en kort og præcis rapport om fysisk-kemiske aspekter af en udvalgt fødevare
  • Præsentere en videnskabelig artikel

Kursusindhold

Kurset indeholder en generel beskrivelse af vand, kulhydrater, proteiner, lipider, mineraler, vitaminer, antioxidanter, emulsioner, tilsætningsstoffer, mikro- og nanopartikler samt deres kemiske reaktioner (f.eks. Maillard reaktioner, lipid oxidation) og fysiske ændringer i relation til fødevarer. De studerende skal anvende deres viden på en udvalgt fødevare og præsentere deres resultater i form af en poster samt en skriftlig rapport. De studerende vil samtidig øve deres mundtlige engelsk fremstilling af faget ved præsentation af en artikel om fødevarekemiske aspekter.

Anbefalede forudsætninger

Kursus 26400 eller 26471, eller tilsvarende viden.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppe arbejde, rapport

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 8, Maksimum: 48.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23302
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding