Enkeltfag 7.5 ECTS

Organisk kemi

Overordnede kursusmål

At bibringe de studerende viden inden for den organiske kemi, således at de også kan anvende de organisk kemiske begreber inden for andre fagområder, specielt biokemi og biologisk kemi. At bibringe de studerende den nødvendige baggrund for at anvende og vurdere den organisk-kemiske litteratur på et fagligt forsvarligt grundlag.

See course description in English

Læringsmål

 • Navngive organiske forbindelser efter IUPAC reglerne samt bestemme strukturformler for organiske forbindelser på baggrund af systematiske navne samt udvalgte trivialnavne
 • Anvende Lewis og Brønsteds syre/base begreber i organisk kemi
 • Beskrive stereokemien af organiske forbindelser og anvende nomenklaturerne R, S samt E, Z
 • Forklare optisk aktivitet af organiske forbindelser samt ved organiske reaktioner
 • Navngive den organiske kemis funktionelle grupper samt forudsige deres reaktioner
 • Identificere reaktionstyperne addition, elimination, substitution og omlejring samt reaktionsmekanismerne SN1, SN2, E1 og E2
 • Forklare dannelse, stabilitet og udnyttelse af carbokationer og carbanioner
 • Forklare kemien af organiske forbindelser med flere funktionelle grupper, herunder kulhydrater, aminosyrer og fedtstoffer
 • Identificere organiske forbindelser på grundlag af MS, IR, 1H-NMR samt UV spektre
 • Anvende resonansbegreber til at forudsige mellemprodukter og reaktionsveje
 • Forklare reaktionsmekanismer ved brug af krumme pile
 • Foreslå synteseveje og reagenser for organiske synteser i flere trin

Kursusindhold

I løbet af semestret gennemgås den organiske kemi på baggrund af moderne, mekanistiske begreber. Organisk kemisk nomenklatur indlæres ifølge IUPAC reglerne. Den organiske kemis funktionelle grupper behandles systematisk. Stereokemien behandles grundigt. Desuden indføres de studerende i kemien af carbocationer og carbanioner. Kulhydraterne og deres kemi behandles, og de studerende indføres i kemien af proteiner og fedtstoffer. De spektroskopiske metoder, MS, NMR og IR, gennemgås og deres anvendelser inden for organisk-kemisk stofidentifikation indøves.

Anbefalede forudsætninger

26171, – eller et andet kursus i almen kemi

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26471
Kursustype Diplomingeniør
Pris

11.250,00 kr.

Tilmelding