Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Anvendt reguleringsteknik

Overordnede kursusmål

Formålet er at give de studerende en grundlæggende faglig kompetence inden for de reguleringstekniske teorier og metoder, til at kunne analysere, modellere, simulere og designe kontinuerte PID-reguleringer til mekaniske og elektriske reguleringssystemer vha. klassisk lineær reguleringsteknik.
Kurset vægter både teori, praktisk arbejde og afrapportering.

See course description in English

Læringsmål

  • Opstille matematiske modeller af simple dynamiske systemer.
  • Oversætte fra tidsdomænet til Laplace-domænet og tilbage igen.
  • Oversætte fra ligningssystem til blokdiagram og tilbage igen
  • Linearisere ikke-lineære systemer
  • Karakterisere 1. og 2. ordens systemers transiente respons
  • Beregne poler og nulpunkter, og karakterisere systemet på den baggrund
  • Udføre stabilitetsanalyse, tidsserieanalyse og frekvensanalyse
  • Designe regulatorer via polplacering og Ziegler-Nichols metode
  • Anvende MATLAB og SIMULINK til analyse, dimensionering og simulering af reguleringssystemer.
  • Betjene et reguleringssystem i laboratoriet, samt udfærdige afrapportering

Kursusindhold

Matematisk modeller af mekaniske og elektriske systemer. Laplacetransformation og overføringsfunktioner. Linearisering. Åben- og lukket sløjfe. Transient analyse. Rodkurver. Systemers orden og type, samt minimumfase/ikke-minimumfase. Slutværdisætningen. Statisk forstærkning. Stationær fejl. PID-regulator. Frekvensanalyse. Lead-, Lag- og Lead-lag regulator. Polplacering. Ziegler-Nichols indstillingsregler for PID-regulator. Øvelser i laboratoriet.

Anbefalede forudsætninger

01901/62646/62735/62675/62601

Undervisningsform

Undervisningen er baseret på forelæsninger, opgaveregning, computerbaserede simuleringsøvelser på egen PC, samt øvelser i RobotLab

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Mekanisk teknologi
Elektrisk Energiteknologi: 3. semester
Maskinteknik: 3. semester

Dette kursus er en integreret del af uddannelsen industriel innovation “Mechanical Engineering”. Det er imidlertid relevant for andre ingeniørstuderende interesserede i emner som kontrol af forskellige systemer i maskinanlæg, kraftværker, robotter og styresystemer til biler, skibe og fly.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62677
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding