Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Basismat 1 – Indledende matematik for diplomingeniører

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til selvstændigt at anvende fundamentale matematiske værktøjer ved løsning af ingeniørmæssige problemer, samt at introducere de studerende til de forskellige arbejdsformer, der kendetegner et videregående studium.

See course description in English

Læringsmål

  • Benytte den algebraiske og den geometriske repræsentation af de komplekse tal.
  • Benytte den komplekse eksponentialfunktion.
  • Udføre beregninger med komplekse tal, både i hånden og vha en computer.
  • Benytte polynomier med komplekse koefficienter.
  • Udføre beregninger med polynomier både i hånden og vha en computer.
  • Løse simple første og anden ordens differentialligninger.
  • Benytte Taylorpolynomier til approksimationer af funktioner af én variabel.
  • Benytte partielle afledede til at karakterisere funktioner af to variable.
  • Benytte matematik til at løse simple ingeniørmæssige problemstillinger.
  • Benytte symbolske software-værktøjer, for tiden Maple, til løsning og grafisk illustration af matematiske problemer og løsninger.

Kursusindhold

Komplekse tal, polynomier, differentialligninger af første og anden orden, partielle afledede, Taylors formel for funktioner i én variabel.

Undervisningsform

Forelæsninger og klasseundervisning

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Electro
Engineering Technology
Kursus ID 01901
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding