Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Modellering og Programmering

Overordnede kursusmål

Færdighed i grundlæggende Matlab-programmering og anvendelse af fysiske love til formulering af matematiske modeller indenfor maskinteknik.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende Matlab-programmering, herunder betinget kodeafvikling, løkker, funktioner og arrays.
  • Anvende ODE45 til at løse et system af differentialligninger i tidsdomænet.
  • Anvende Simulink til at løse en given differentialligning i tidsdomænet.
  • Anvende Matlabs Symbolic Math Toolbox til manipulation af matematiske formler og løsning af ligninger.
  • Opstille de styrende ligninger for nogle problemer fra maskinteknikken.
  • Omskrive højere ordens differentialligninger til et system af første ordens differentialligninger.
  • Afgøre om et system er lineært eller ej, samt foretage linearisering af ikke-lineære systemer.
  • Gennemføre en større programmeringsopgave i samarbejde med andre.
  • Udfærdige en teknisk rapport med grafer i publiceringskvalitet, samt indeholdende formatteret Matlab kildekode.

Kursusindhold

Grundlæggende Matlab programmering: Betingelser, løkker, funktioner, arrays, plots og handles, samt fil input/output. Grundlæggende fysiske love: Newtons 2. lov, Fouriers varmelov, Kirchhoffs strømlov. Numerisk løsning af begyndelsesværdiproblemer: Eulers metode, Midtpunktsmetoden, ODE45, Simulink. Tilstandsbeskrivelse. Linearisering af differentialligning.

Anbefalede forudsætninger

01901 Indledende matematik for diplomingeniører.
62675 Mekanik.

Undervisningsform

Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, gruppe- og individuelle programmerings- og modelleringsopgaver med softwareudvikling på egen computer samt opgaveregning.
Software: MATLAB/Simulink.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Mekanisk teknologi
Maskinteknik: 2. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62646
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding