Enkeltfag 5 ECTS

Proteinvidenskab: Struktur, vekselvirkninger og molekylære egenskaber

Overordnede kursusmål

Kurset giver en bred introduktion til moleylær proteinvidenskab med focus på metoder, der bruges til at karakterisere struktur, stabilitet og interaktioner. Vi vil arbejde med både de teoretiske grundlag for måleprincipperne, anvendelse af metoderne og kritisk vurdering af resultaterne. Kurset vil tilbyde en grundig diskussion af de kræfter og mekanismer, der stabiliserer proteinkonformationer og protein-ligand komplekser. Kurset vil præsentere en moderne opfattelse af, hvordan metodevalg udføres i proteinvidenskab. De studerende vil også lære hvordan analysen af de indsamlede og behandlede data driver beslutningsprocessen frem mod det næste skridt i et forskningsprojekt

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive og evaluere aminosyrers kemiske struktur og egenskaber både på fri form og i kontekst af proteinstruktur.
  • Forstå, differentiere og evaluere kræfter og bindingstyper i proteinstrukturer
  • Evaluere fordele og ulemper ved forskellige metoder inden for proteinvidenskab.
  • Designe basale studier af proteiners struktur, stabilitet, funktion og interaktioner.
  • Evaluere måleprincipper i proteinvidenskabelige kernemetoder.
  • Diskutere grundlæggende proteinstrukturbestemmelser og deres anvendelse (krystallografi, og cryo-elektronmikroskopi)
  • Beskrive de grundlæggende mekanismer bag proteinfoldning og -fleksibilitet og udlede virkningen heraf på molekylefunktion.
  • Redegøre for de grundlæggende mekanismer bag proteininteraktioner.
  • Forstå det analytiske grundlag for den videnskabelige beslutningsproces.
  • Anvende og evaluere original litteratur.

Kursusindhold

Kurset anvender lærebogen: Biophysical Chemistry af Klostermeier og Rudolph (CRC Press 2017). Vi vil fokusere den del i på bogen som omhandler “Metoder” (del IV), men også henvise til andre afsnit om proteiners struktur og funktion. Kurset indeholder også en grundlæggende og praktisk introduktion til principperne inden for spektroskopi, termodynamik, kinetik, og beregningsanalyser, der ligger til grund for metoderne. Kurset dækker en bred vifte af områder inden for proteinvidenskab, herunder proteinstruktur og foldning, protein-protein og protein-ligand interaktioner, proteinteknik og proteomanalyse.

Anbefalede forudsætninger

27022/26050/26211, Grundlæggende forståelse af biokemi og protein kemi.

Undervisningsform

Foredrag, e-forelæsninger, opgaveregning, dataanalyse og computerøvelser

Pladsbegrænsning

Minimum 16.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27062
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding