Enkeltfag 5 ECTS

Fermenteringsteknologi

Overordnede kursusmål

At give de studerende kendskab til og forståelse for fundamentale fermenteringsteknologiske processer og bioteknologiske produkter produceret ved hjælp af mikroorganismer. Det forventes, at den studerende udviser kendskab til de basale kvantitative elementer, den videnskabelige baggrund og de generelle principper for bioteknologiske processer. Dette indarbejdes ved hjælp af opgaveregning og diskussion af emnerne.

Når læringsmålene er opnået, bør den studerende være i stand til at deltage i drifts- og udviklingsarbejde inden for fermenteringsteknologiske processer.

See course description in English

Læringsmål

  • Relatere metabolismen af forskellige produktionsorganismer til deres bioteknologiske produktspektrum.
  • Designe strategier for stammeoptimering hvori både klassiske og “metabolic engineering” metoder indgår.
  • Udvælge passende mediekomponenter og kvantitativt sammensætte medier i et case study.
  • Udregne udbyttekoefficient, baseret på et kvantitativt kendskab til mikrobiel fysiologi.
  • Beskrive en bioreaktor med tilhørende udstyr og forklare funktionen af de forskellige dele.
  • Evaluere den kvantitative fysiologi af en cellefabrik baseret på analyse af fermenteringsdata.
  • Udlede massebalancer for substrat, biomasse og produktdannelse med henblik på at løse fermenteringskinetikopgaver og evaluere resultaterne.
  • Udregne volumetriske masse-transport hastigheder og korrelere disse til valget af fermenteringsparametre.
  • Designe en fermenteringsproces baseret på kendskab til proceskinetik og mikrobiologi.
  • Formidle detaljerede eksperimentelle resultater, analyser og process-beskrivelse.

Kursusindhold

Fermenteringers mikrobielle støkiometri og deres metabolske forudsætninger. Industrielt vigtige mikroorganismer og deres metabolisme herunder en introduktion til mammale cellekulturer. Stammeudvælgelse og -forbedring. Kvantitativ vurdering af fermenteringsprocesser. Batch, fed-batch og kemostat fermenteringer. Mikrobiel proceskinetik. Design af fermenteringsprocesser baseret på fermenteringskinetik. Formulering af tekniske substrater. Sterilisation, reaktoropbygning, instrumentering og regulering. Betydning af procesparametre f.eks. beluftning og omrøring. Eksemplificering ved udvalgte fermenteringsprodukter.

Anbefalede forudsætninger

27022/27026/27027/27028, Kendskab til cellers indre struktur, deres biologiske funktioner samt biokemiske og molekylærbiologiske processer.

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppeøvelser

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27034
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding