Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Assayteknologi

Overordnede kursusmål

Kurset omfatter anvendelse og analyse af forskellige typer assays i kæden fra discovery til klinisk anvendelse af lægemidler med vægt på, hvordan og hvorfor forskellige typer af assays bruges i specifikke sammenhænge. Grundlæggende principper for assay design og anvendelse samt statistik til validering og udvikling af assays og til evaluering af resultater vil også blive diskuteret, ligesom forskellige typer af måle-teknologier og -apparatur vil blive præsenteret. Laboratorierøvelserne vil demonstrere brug, praktisk udførelse, og analyse af eksempler på foreskellige assays.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive de grundlæggende principper og metoder for immunoassays (inkl ELISA), kvantitative såvel som kvalitative
  • forklare hvordan man udfører kvantitative immunoassays (ELISA) og forklare de forskellige formater, der findes
  • beskrive de grundlæggende principper og brug af polymerase chain reaction (PCR) i forskellige formater, herunder kvantitativ PCR (qPCR)
  • beskrive de grundlæggende principper for flow-cytometri og assays baseret på denne metode
  • forklare hvordan kvantitative assays valideres
  • forklare og diskutere principperne bag signalgenerering og signaldetektion i assays
  • udføre immunoassays, qPCR- og flow-cytometri-baserede assats i praksis i laboratoriet
  • analysere og præsentere data fra eksperimentelle assays (immunoassays, qPCR og flow-cytometri)
  • forklare de grundlæggende principper i analyse af assay data samt de statistiske parametre, der anvendes i dataanalysen
  • benytte viden opnået på kurset til at udvælge eller foreslå forbedringer til assays til specifikke analyser, fx forskellige dele af farmaprocessen

Kursusindhold

Kurset vil give de grundlæggende principper for at beskrive assay “performance”, vil vise hvordan assays kan valideres, og hvordan forskellige typer af assays kan benyttes til at løse forskellige typer problemer. Herudover vil principper og applikationer af forskellige typer assays blive demonstreret, herunder immunoassays, cellulære assays (flow-cytometri) og kvantitative molekylæbiologi-baserede assays (PCR assays). Desuden vil metoder baseret på fluorescens og kemiluminescens blive gennemgået. Endelig vil principperne bag valg og anvendelse af assays i processen fra discovery til klinisk anvendelse af lægemidler blive diskuteret.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Kurset består af en kombination af praktiske laboratorieøvelser, forelæsninger og gruppearbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Farmateknologistuderende har fortrinsret, da kurset er et obligatorisk teknologisk specialiseringsfag på Farmateknologi.

Deltagerne skal selv medbringe kittel og sikkerhedsbriller!

Pladsbegrænsning

Maksimum: 75.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27101
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding