Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Assayteknologi

Overordnede kursusmål

Kurset omfatter anvendelse og analyse af forskellige typer assays i kæden fra discovery til klinisk anvendelse af lægemidler med vægt på, hvordan og hvorfor forskellige typer af assays bruges i specifikke sammenhænge. Grundlæggende principper for assay design og anvendelse samt statistik til validering og udvikling af assays og til evaluering af resultater vil også blive diskuteret, ligesom forskellige typer af måle-teknologier og -apparatur vil blive præsenteret. Laboratorierøvelserne vil demonstrere brug, praktisk udførelse, og analyse af eksempler på foreskellige assays.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive grundlæggende principper og metoder for immunoassays, kvantitative såvel som kvalitative
  • forklare hvordan man udfører kvantitative immunoassays og forklare de forskellige formater, der findes
  • forklare hvordan kvantitative assays valideres, og hvilke kriterier der skal opfyldes, for at et assay kan godkendes til brug for forskellige applikationer
  • forklare principperne for cellulære assays og andre bioassays
  • forklare og diskutere principperne bag signalgenerering og signaldetektion i assays
  • beskrive principper og brug af polymerase chain reaction (PCR) i forskellige formater, herunder kvantitativ PCR
  • forklare principppet i miniaturisering og brugen af assays på individniveau
  • forklare hvordan assay data behandles statistisk, og hvordan man designer tests for at opnå specifikke mål
  • benytte viden opnået på kurset til at udvælge optimale assays til de forskellige dele af farmaprocessen

Kursusindhold

Kurset vil give de grundlæggende principper for at beskrive assay “performance”, vil vise hvordan assays kan valideres, og hvordan forskellige typer af assays kan benyttes til at løse forskellige typer problemer. Herudover vil principper og applikationer af forskellige typer assays blive demonstreret, herunder immunoassays, cellulære assays og kvantitative molekylæbiologi-baserede assays (PCR assays). Desuden vil metoder baseret på fluorescens og kemiluminescens blive gennemgået. Endelig vil principperne bag valg og anvendelse af assays i processen fra discovery til klinisk anvendelse af lægemidler blive diskuteret.

Undervisningsform

Kurset består af en kombination af praktiske laboratorieøvelser, forelæsninger og gruppearbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Farmateknologistuderende har fortrinsret, da kurset er et obligatorisk teknologisk specialiseringsfag på Farmateknologi.

Deltagerne skal selv medbringe kittel og sikkerhedsbriller!

Pladsbegrænsning

Maksimum: 75.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Bioengineering

Kursus ID 27101
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 22
Semester slut Uge 25
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding