Enkeltfag 5 ECTS

Immunologi

Overordnede kursusmål

At gøre den studerende bekendt med de grundlæggende principper og celletyper der indgår i vores immunforsvar, herunder sammenspillet mellem medfødt og adaptiv immunitet. At give den studerende den teoretiske baggrund for læsning og forståelse af immunologisk litteratur.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for immunsystemets grundlæggende opbygning (celler og organer).
  • Beskrive funktionen af det medfødte immunsystem.
  • Beskrive det adaptive immunsystems virkemåde – specificitet, diversitet og hukommelse.
  • Redegøre for udviklingen af B- og T-celler.
  • Beskrive de forskellige typer af specifikke receptorer, der findes i immunsystemet, og deres virkningsmekanisme.
  • Redegøre for hvilke ligander i mikroorganismer der initierer aktivering af immunsystemet samt hvordan det medieres.
  • Forklare strukturen og betydningen af det slimhinde-baserede immunsystem.
  • Kombinere viden om immunsystemets celler og deres kommunikation til en samlet forståelse af immunsystemets reaktioner i sundhed og sygdom.

Kursusindhold

Den molekylære og cellulære baggrund for immunreaktioner. Det medfødte immunsystem. Mønstergenkendelsesreceptorer. Syntese, struktur og funktion af immunglobuliner. T-celle-receptoren. Vævstypeantiger. Antigen-antistofreaktioner. Celle-medieret immunitet. Cytokiner, leukocytaktivering og migration. Cell-medierede cytotoksiske reaktioner. Signalering gennem immunsystemets receptorer. Det slimhinde-associerede immunsystem.

Anbefalede forudsætninger

27022, Teoretisk indsigt i de væsentligste emner indenfor biokemi/cellefysiologi. Være i stand til at løse generelle samt bioteknologiske problemer. Kendskab til human fysiologi og hvordan den spiller sammen med de biokemiske processer i organismen.

Undervisningsform

Kurset består af undervisningsvideoer (ses hjemme inden ugens undervisning), samt en ugentlig gennemgang/​diskussionsforum i klasseværelset. Der er desuden ugentlige opgaver samt elektroniske quizzer (Multiple Choice). De ugentlige quizzer anvendes til at øve/repetere de mest problematiske centrale elementer. Desuden indgår en obligatorisk 5-siders skriftlig opgave, der kombinerer alle centrale elementer.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Sundhedsteknologi
Kursus ID 27070
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding