Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Introduktion til vindenergi

Overordnede kursusmål

At oparbejde en basal og rationel forståelse af vindenergi og at introducere de væsentlige anvendte fagdiscipliner der indgår. Derudover udføre beregninger ved hjælp af simple modeller.

See course description in English

Læringsmål

 • redegøre for vindenergis rolle i den danske energiforsyning
 • udføre simple beregninger af Cost of Energy for vindenergi
 • benytte basale ingeniørmodeller for vindhastighed og dens fordeling i tid og rum, herunder bestemme den årlige produktion for en mølle på en given lokation
 • analysere måledata for et vindfelt og fastlægge middelvindhastighed og turbulensegenskaber
 • redegøre for en vindmølles opbygning og baggrunden for den nuværende gængse tre-bladede mølle
 • udføre beregninger af thrust og power for en vindmølle
 • bestemme drag og lift for et segment på vingen
 • anvende simple bjælkeformler til beregning af snitkræfter og egenfrekvens
 • beskrive og beregne de stivhedsmæssige egenskaber for kompositmaterialer anvendt i vindmøllevinger
 • redegøre for de gængse generatortyper og udføre simple beregninger for deres virkemåde
 • beskrive forskellen mellem AC og DC og den mekanisk-elektriske kobling mellem rotor og elnet

Kursusindhold

Cost of Energy, elmarkedets rolle, økonomisk rentabilitet. Statistisk fordeling af middelvindhastighed, det atmosfæriske grænselag og hastighedsprofil, turbulens og terrænnets indflydelse på lokale vindforhold, årlig produktion. Metoder for vindmåling. Vindmølleteknologiens udvikling, vindmøllens opbygning og komponenter. 1D momentum teori for flow gennem rotor, maksimal virkningsgrad, thrust og power koefficient, hastighedstrekant for et vindmølleblad, princippet bag BEM metoden. Simple bjælkeformler for vindmølletårnets bevægelse, egenfrekvens og strukturel resonans, snitkræfter i vinger og tårn. Galileis square-cube lov for spændinger, design/valg af kompositmaterialer, brug af metaller i vindmøller, metal og kompositmaterialer træthed. Generatortyper og virkemåde, den mekanisk-elektriske kobling mellem rotor og elnet, transmission, balanceringsproblemet i elnettet. Introduktion til videregående kurser og forskning i vindenergi.

Anbefalede forudsætninger

01005/41312/41102/41501

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaver og rapportarbejde

Bemærkninger

Kurset gennemføres som en blanding af forelæsninger, hands-on øvelser og rapportarbejde.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 46000
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding