Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Energistyring med indlejrede systemer

Overordnede kursusmål

I fremtidens vision for intelligente huse forventes en energioptimeret husholdning, der er baseret på vedvarende energikilder og intelligente apparater.
Eksempler på elementer i intelligente huse er apparater, der reagerer intelligent på forskellige systemforhold, automatiske mekanismer til koordinering af ressourcer og avancerede informationsudvekslingssystemer.
Målet med dette kursus er at opnå hands-on erfaring med de teknologier, der benyttes i disse systemer, ved at designe, implementere og teste en Smart Houses applikation på et mikrocontroller baseret, indlejret system.
De opnåede kompetencer kan også anvendes på smart grids og intelligente energisystemer.

See course description in English

Læringsmål

  • forstå grundkoncepterne for demand response i intelligente huse
  • analysere kravene til intelligente husholdningssystemer
  • designe en applikation der bruger input og output til at vekselvirke med en fysisk enhed
  • designe en brugergrænseflade til lokal styring og overvågning
  • designe et kommunikationsinterface til fjernstyring og overvågning
  • implementere applikationen på et mikrocontrollerbaseret, indlejret system
  • designe en testprocedure som udnytter laboratoriefaciliteter til at validere applikationens funktion
  • udføre tests i laboratoriet
  • dokumentere hele processen og den udviklede applikation

Kursusindhold

Størstedelen af tiden arbejdes i laboratoriet i projektgrupper.
Oversigtsforelæsninger gives om:
– Demand response for intelligente huse og relaterede ICT-teknologier
– Konkrete demand response i intelligente huse applikationer (projekter)
– 32-bit ARM mikrocontroller (Arduino MKR1000/1010)-indlejret systemet og de perifere enheder (A/D og D/A convertere, Timeren, I/O, PWM, Interrupter, og LCD display,osv.),inklusive tilsvarende programmering af registre.
– Det integrerede udviklingsmiljø Arduino Embedded Workbench
– Kommunikationssystemer i intelligente energisystemer
– Brugercentreret interface design

Anbefalede forudsætninger

02101/30010/02318/02101/02102/02312/02314, eller tilsvarende grundlæggende kendskab til C, Python, eller Java programmering, internet-protokoller eller web programmering.

Undervisningsform

Oversigtsforelæsninger og projektarbejde i grupper

Pladsbegrænsning

Maksimum: 50.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 46035
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding