Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Programmeringsprojekt

Overordnede kursusmål

At opnå praktiske færdigheder med grundlæggende imperativ programmering samt sætte den studerende i stand til at opbygge og teste mindre programmer til et mikroprocessorsystem.

See course description in English

Læringsmål

  • identificere og liste de basale elementer i mikrokontroller arkitektur
  • beskrive og forklare basale matematiske operationer i “fixed point format”
  • anvende og demonstrere brugen af registre i mikrokontrolleren
  • analysere et mellemstort programmeringsproblem
  • anvende C sproget og struktureret programmering i C
  • opstille kravspecifikationer for en applikation i en mikrokontroller
  • designe, implementere og køre en sandtidsapplikation
  • organisere, planlægge og dokumentere workflow i et softwareprojekt
  • skrive en tekniske rapport, inklusive kildehenvisninger og citationer.

Kursusindhold

Indledningsvis gives en oversigt over grundlæggende datamatarkitektur, busser, program- og datalager, parallel og seriel kommunikation. Den studerende introduceres herefter til et værktøj, der benyttes ved kodning i et højere programmeringssprog (for øjeblikket C) af et mikroprocessorsystem. I den resterende del af perioden gennemføres et projekt.

Anbefalede forudsætninger

02101/02102/02002, Kendskab til programmeringsprincipper svarende til 02101 eller 02102 eller 02002.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og et obligatorisk projekt.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30010
Kursustype Bachelor
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding