Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Elektriske maskiner

Overordnede kursusmål

Det primære formål med dette kursus er at præsentere og lære eleverne om den funktion og design af elektriske maskiner med hensyn til grundlæggende principper for teorien om elektromagnetisme. Endvidere forløbet fokuserer på organer til analyse af elektriske maskine operation anvendes i nuværende og fremtidige energisystem.

See course description in English

Læringsmål

 • at anvende første principper for elektromagnetisme til at løse magnetfelter og fluxer i typiske elektromagnetiske enheder og at anvende den formaliserede tilgang til at løse magnetiske kredsløb ved hjælp af reluctansnetværk til at løse magnetfelter i typiske elektromagnetiske enheder med og uden permanente magneter
 • at forklare operationelle principper for trefase transformatorer og udlede tilsvarende kredsløb af transformeren baseret på udvalgte eksperimenter
 • brug transformatorens ækvivalente kredsløb til at beregne mængder som strømflow, effektfaktor, effektivitet (maksimal, nominel), spændingsregulering og til at designe / syntetisere elementær trefasetransformator baseret på dimensioneringsligninger implementeret i Matlab og optimere designet baseret på mål som den samlede pris / effektivitet / størrelse.
 • forstå driftsprincipperne for elektromekanisk energiomdannelse og elektriske maskiner generelt og vurdere det bedste valg af materialer, der skal anvendes i den generiske elektriske maskine: passende ferromagnetiske materialer, permanente magneter, ledere.
 • at forklare, hvordan drejende magnetfelt er skabt ved flerfasetvikling, der er udviklet i elektriske maskiner, og hvad er typiske snoede layouter og forklare, hvordan harmonier udvikles i elektriske maskiner, og hvordan disse kan dæmpes af viklingslayoutet.
 • forstå operativprincippet for induktionsmaskine i forhold til roterende magnetfelter og udlede det tilsvarende kredsløb for induktionsmaskine baseret på udvalgte eksperimenter og anvende tilsvarende induktionsmaskine til beregning af mængder som strømflow under både motor og generering, effektfaktor, effektivitet ( maksimal, nominel), start / maksimal / nominelt drejningsmoment
 • brug simulink til at analysere (dynamisk) enkle drev med induktionsmaskine anvende passive og aktive hastigheds- / belastningsstyringsskemaer til drev med induktionsmaskiner (OptiSlip, Delta-Star start-, dobbelt-cage rotorer, Variable Frequency Converter Drives)
 • forstå funktionsprincippet for synkronmaskine med hensyn til roterende magnetfelter og udlede det tilsvarende kredsløb af ikke-synlig synkronmaskine og brug fasordiagram over synkronmaskine (både fremtrædende og ikke-saliant) til beregning af mængder som strømflow under både motor og generering drift, effektfaktor, belastningsvinkel, effektivitet.
 • forstå driftsprincippet for DC-maskine i form af roterende magnetfelter og udlede det tilsvarende kredsløb for DC-maskiner til den mest almindelige viklingsskema, der anvendes.
 • udføre eksperimentelle test og målinger på elektriske maskiner og brug dataene til at identificere tilsvarende kredsløbsparametre forklare driftsegenskaber ved elektriske maskiner
 • deltage i gruppearbejde og arbejde effektivt som led i et hold

Kursusindhold

Emnerne i dette kursus er:
design, konstruktion og modellering af elektriske maskiner:
o Magnetiske kredsløb
o Transformers,
o asynkronmotorer (IM),
o synkronmaskiner (både Sår Field og Permanent Magnet) WFSM og PMSM,
o Permanent Magnet Brushless DC maskiner (PMBLDC)
o jævnstrøm (DC) maskiner,

Anbefalede forudsætninger

Elforsyning, Grundkursus eller Elektriske Energisystemer og Elektromagnetisme eller Anvendt Elektromagnetisme.
Det er ønskeligt at den studerende har baggrundskendskab til elforsyning og elektromagnetisme svarende til indholdet af henholdsvis 31730 eller 31036 og 31035 eller 31400.

Undervisningsform

Forelæsninger og e-learning, opgaver og laboratorieøvelser

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Kursus ID 46725
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding