Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Elforsyning 1

Overordnede kursusmål

At give en grundlæggende forståelse for elforsyningen og de vigtigste relaterede beregningsprincipper.
De studerende opnår kendskab til elforsyningsnettet og de vigtigste komponenter, som indgår i produktion, transmission og distribution af elektrisk energi. Desuden behandles og trænes principper for beregninger inden for simple net.

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere de vigtigste sammenhænge i elforsyningsnettet
  • Beregne elektriske størrelser i 3-fasede elektriske net
  • Anvende elektriske komponenters ækvivalenter
  • Modellere transformere med passende ækvivalenter
  • Modellere luftledninger med passende ækvivalenter
  • Modellere kabler med passende ækvivalenter
  • Beregne spændings- og strømforhold i simple net
  • Analysere givne belastningssituationer
  • Anvende per-unit princippet
  • Introduktion til nummeriske metoder til løsning af elektriske systemer

Kursusindhold

– Elforsyningsnettet
– 3-fase-systemet
– Kompleks effekt
– Komponenter i elsystemet
– Admittansmatricen
– Transformere, ækvivalenter, koblinger, tab
– Transmissionslinier, Serie- , pi- og R, L, C, G ækvivalent
– Luftledninger
– Kabler
– Per-unit system
– Effektflow og -styring
– Gauss/Seidel metode

Anbefalede forudsætninger

62715/62745, Det vil være vanskeligt at følge faget, hvis den studerende ikke har et godt kendskab til kredsløbs-teknik og herunder især beregninger med brug af komplekse tal og beregninger på trefasede systemer. En rimelig kompetance inden for beregningsprogrammer som Excel, Maple, Matlab og lignende er også nødvendig.

Bemærkninger

Faggruppe: Elektrisk Energi
Elektrisk Energiteknologi: 3. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62760
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding