Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Introduktion til Elforsyningssystemer

Overordnede kursusmål

At give en grundlæggende forståelse for elforsyningssystemer og de essentielle aspekter som har indflydelse på f. eks. fremtidens elektriske energisystem.
De studerende opnår kendskab til elforsyningsnettet og de vigtigste komponenter som indgår i produktion, transmission og distribution af elektrisk energi.Desuden behandles og trænes principper og numeriske metoder for beregninger inden for elforsyningsnettet.
Kurset giver grundlaget for videre studier inden for elforsyning, men er generelt nyttig for studerende som vil specialisere sig inden for elektriske energisystemer i bredeste forstand.

See course description in English

Læringsmål

 • Identificere forskellen mellem et simpelt elektrisk kredsløb og et trefaset system
 • Forklare strukturen af et elforsyningssystem
 • Beskrive elektriske komponenter og forklare deres funktioner
 • Vælge passende modeller for elektriske komponenter
 • Beregne nettets størrelser ved hjælp af per-unit-systemet
 • Bestemme begrænsninger ved drift af elsystemet
 • Beregne symmetriske trefasede kortslutningsstrømme
 • Forklare power flow problemet og metoder til at løse det
 • Sammenfatte driftsprincipper for et elsystemet med hensyn til styring af spænding, aktiv og reaktiv effekt
 • Designe et realistisk elsystem
 • Evaluere den overordnede performance af et elsystem under forskellige driftsscenarier ved hjælp af et power flow program

Kursusindhold

– Elforsyningsnettet,
– Vekselspændingsteknik, 3-fase-systemet, effektbetragtninger.
– Komponenter i elsystemet som transmissionslinier, kabler, transformere, generatorer, m.m.
– Power Flows og beregningsværktøjer hertil
– Symmetriske fejl

Lærebogsstoffet kan blive suppleret med emner fra relaterede områder.

Ved projektarbejdet findes en realistisk problemstilling, som skal løses ved hjælp af det numeriske simuleringsprogram PowerFactory (Load Flow) med grafisk brugerflade.

Anbefalede forudsætninger

Grundlæggende kendskab til kredsløbs- og vekselspændingsteknik plus væsentlige AC komponenter, som 31003, 31036, 31735 eller tilsvarende.

Undervisningsform

a) Forelæsninger og grupperegning i forbindelse med forelæsninger
b) Opgaver afleveres hver anden uge
c) Power flow simuleringer. Projektarbejde, hvor elsystemet bliver undersøgt ved modellering af et mindre, realistisk net. Deltagelse i projektet og kvalitet af arbejdet vil blive evalueret under et antal peer-to-peer møder.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 46700
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding