Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Aeroakustik

Overordnede kursusmål

Målet er at give de studerende en forståelse af hvordan en vindmølle genererer aerodynamisk støj, hvordan støjen kan reduceres og hvordan lyden udbreder sig i atmosfæren. Dette mål er understøttet af læring om de numeriske og matematiske modelleringskoncepter. Derudover vil de studerende lære hvordan lyd kan måles og fortolkes.

See course description in English

Læringsmål

 • forklare hvorfor støj fra vindmøller er relevant for samfundet
 • fortolke og modellere grundlæggende akustiske lydbølger
 • fortolke og modellere af strømning på akustisk lydbølger
 • skitsere mekanismer bag turbulente strømninger og støjgenerering
 • anvende de nævnte koncepter for at identificere og modellere aerodynamiske støjkilder på en vindmølle
 • anvend metoder til at reducere og controllere støjkilder på en vindmølle
 • anvende din viden om lydbølger på lydudbredelse i atmosfæren
 • løse en aeroakustisk problemstilling numerisk
 • måle egenskaber af en lydbølge
 • analysere data fra mikrofonarrays
 • udføre og analysere data fra en aeroakustisk vindtunneleksperiment

Kursusindhold

Aeroakustiske koncepter, Linære bølgeligninger og akustisk analogi, Støjmekanismer på vindmøller, Støjforudsigende modeller, Design af lydsvage vindmøller, aeroakustiske lydmålinger, støjudbredelse, Paraboliske bølgeligninger, Beregningsbaseret aeroakustik, Udførelse af et defineret vindtunneleksperiment i Poul La Cour vindtunnel og analyse af data

Anbefalede forudsætninger

46110/41129, Kendskab til aerodynamik, turbulens f.eks. 46110-41323-41129 eller tilsvarende.
Grundlæggende kendskab til Python eller MatLab.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaver

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 46600
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding