Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Grundkursus i akustik og støj

Overordnede kursusmål

At indføre deltagerne i de akustiske grundbegreber og at give den nødvendige baggrund for mere specialiserede kurser inden for akustikken, der spænder over emner lige fra akustisk kommunikation og “virtual reality” til bekæmpelse af støj og vibrationer.

See course description in English

Læringsmål

 • beskrive og anvende grundlæggende akustiske begreber som f.eks. lydtryk, partikelhastighed, lydhastighed, mediets karakteristiske impedans
 • beskrive og fortolke plane lydfelter, herunder stående bølger
 • beskrive og fortolke lydfeltet frembragt af monopoler og dipoler
 • beskrive den grundlæggende egenskaber i transducere.
 • beregne lydtransmission mellem to medier
 • forklare virkningen af et reflekterende plan
 • redegøre for hvordan man måler lyd, dB-skalaen, A-vægtning samt oktav- og 1/3-oktav-analyse
 • forklare nytten af begrebet lydeffekt og beskrive hvordan denne størrelse anvendes
 • redegøre for resonanser og egensvingninger i rum
 • beskrive og fortolke den akustiske energibalance i et rum
 • beskrive hørelsens grundlæggende egenskaber, høretærsklen og maskering
 • beregne lydtransmission gennem simple konstruktioner

Kursusindhold

Akustiske feltstørrelser og måleenheder. Menneskets hørelse og tale. Måling og vurdering af lyd, A-vægtning, tidskonstanter, energiækvivalent lydtrykniveau. Oktav- og 1/3-oktav-analyse af støj. Addition af støj fra ukorrelerede lydkilder. Brug af kompleks notation. Energitæthed, lydintensitet og lydeffekt. Impedansbegreber. Plane og sfæriske lydbølger, interferensfelter. Refleksion og transmission af lyd. Lydudstråling fra monopol, dipol og fra et stempel i en baffel. Egensvingninger i et rektangulært rum. Det diffuse lydfelt, energibalanceligningen for et rum og efterklangstid. Lydabsorberende materialer. Egensvingninger og resonanser i simple mekaniske og akustiske systemer. Strukturlyd og vibrationsisolering af maskiner. Lydisolation af enkelte og dobbelte konstruktioner. Elektrodynamiske højttalere.

Anbefalede forudsætninger

01005/01007, Matematik 1/Lineære og differentiable matematiske modeller (eller tilsvarende)

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning samt obligatoriske afleveringer (opgavesæt og øvelsesrapport).

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er faglig forudsætning for alle videregående kurser om akustik.

E-learning anvnendes i form af podcast lectures og talks (TED talks) samt web-based tools.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Sundhedsteknologi
Kursus ID 34840
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding