Enkeltfag 5 ECTS

Visualisering af mikro- og nanostrukturer

Overordnede kursusmål

Mikro- og nanostrukturer indgår som et centralt element i en lang række såvel forsknings- som industrielt orienterede projekter og produkter.

Målet med kurset er at give dig et overblik over metoder til visualisering af disse strukturer, samt at forstå den bagvedliggende fysik.

Med denne viden vil du være i stand til at vælge de rigtige metoder til en given anvendelse samt at diagnosticere og videreudvikle disse visualiseringsteknikker.

Endvidere vil du være i stand til at fortolke de informationer som teknikkerne frembringer. Dette kan både være formen af emnet der undersøges (topografi) og dets materialeegenskaber.

See course description in English

Læringsmål

  • opsummere fordele og ulemper ved optisk mikroskopi (OM).
  • opsummere fordele og ulemper ved skanning elektronmikroskopi (SEM) og transmission elektronmikroskopi (TEM).
  • opsummere fordele og ulemper ved Atomic force mikroskopi (AFM) og skanning tunneling mikroskopi (STM).
  • forklare virkemåden, fysikken bag samt begrænsningerne ved ovenstående metoder.
  • beregne og vurdere metrologiske aspekter af data genereret med ovenstående metoder.
  • analysere og fortolke data genereret med ovenstående metoder.
  • sammenligne egenskaber og relatere karakteristika af de ovenstående metoder.
  • udvælge de rette visualiseringsmetoder til en given anvendelse.

Kursusindhold

På kurset gennemgås de vigtigste metoder til visualisering af mikro- og nanostrukturer, som anvendes på DTU og tilknyttede virksomheder. Dette omfatter bl.a.
· Optisk mikroskopi (OM)
· Skanning elektronmikroskopi (SEM)
· Transmissions elektronmikroskopi (TEM)
· Skanning tunnelmikroskop (STM)
· Atomic force mikroskop (AFM)

Hver teknik gennemgås i en dedikeret hands-on øvelse. I disse øvelser vil du få adgang til state-of-the-art udstyr for at afbillede en prøve. Dette vil bidrage til forståelse af de gennemgåede visualiseringsmetoder.

Udover de praktiske øvelser, skal du gennemgå og evaluere en videnskabelig artikels brug af visualiseringsmetoder.

Anbefalede forudsætninger

Mekanik, Elementær elektromagnetisme og kvantemekanik svarende til DTU kurser 10031, 10033, 10036 og 10102/10104.

Det er tilstrækkeligt, hvis 10102/10104 tages parallelt.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser, 4 timer om ugen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Fysik
Nanolab
Kursus ID 22602
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding