Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Sommerskole i Fysisk Geodæsi og Jordobservation

Overordnede kursusmål

Jordens tyngdefelt varierer med position og højde afhængigt af undergrundens sammensætning, og med tiden som funktion af klimarelaterede og geodynamiske processer. Variationerne påvirker Jordens form og bevirker blandt andet, at vandet i havene ikke følger en simpel flade, og satellit målinger af højder er afhængig af tyngdefeltet. Bestemmelse af jordens tyngdefelt foretages med satellitter, fly, og in-situ målinger. Der er i geodæsi behov for globale data, så der er et tæt internationalt samarbejde på feltet.

Målet i kurset er at give de studerende et videregående kendskab til de matematiske modeller og metoder, der ligger til grund for beskrivelse af Jordens geometri og tyngdefelt, herunder avancerede teknikker til beregning af geoiden og udnyttelse af satellitter til tyngdefelts bestemmelse og bestemmelse af digitale terrænmodeller, samt udnyttelse af tyngdefelts data i moderne kortlægning, geofysik og klima overvågning.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå tyngdefeltets variationer som funktion af tid og sted, og dets rolle i geodæsi, landmåling og klimaændringer
  • Kunne forstå og anvende avancerede metoder til modellering af tyngde- og potential felter i 3 dimensioner (globalt og regionalt), med henblik også på anvendelser bredt i geofysik og jordobservation
  • Kunne downloade og anvende satellit data (GRACE, GOCE) og globale kuglefunktions data til brug i tyngdefelts modeller, geoide og cryosfære anvendelser
  • Downloade og bruge digitale terrænmodeller til brug i fysisk geodæsi, og håndtering/konvertering af sådanne data i GIS
  • Kunne udnytte flybårne målinger af tyngdefeltet, forstå fejlkilder fra flypositionering og forskellige sensortyper, samt den optimale kombination af in-situ,fly og satellitdata
  • Få kendskab til nye teknologier til tyngdemåling (kvante sensorer, inertielle sensorer, next generation gravity missions)
  • Forstå baggrund og fejlkinder for tyngdemåling med satellit altimetri, og deres udnyttelse til bestemmelse af geoide og havstrømme.
  • Arbejde selvstændigt og fokuseret på et regional geodætisk projekt, og herunder være i stand til at arbejde med avanceret geodætisk standard software i forskellige programmerings miljøer
  • Præsentere videnskabeligt projektarbejde

Kursusindhold

Basal geodæsi og reference systemer; tyngdefeltet; kuglefunktioner / globale modeller
Gravimetri: land, marine, fly og satellit målinger som funktion af tid og sted
GNSS kinematisk positionering for fly og skibe
Inertinavigation og inertiel gravimetri
Satellit altimetri for tyngde og havniveau
Terræneffekter i tyngdefelts modellering
Mindste kvadraters collocation / optimal estimering og inversions metoder
Tyngdefelts modellering med Fourier metoder
Geoide, højdesystemer og internationale referencesystem
Nye sensorer til tyngdefelts målinger

Anbefalede forudsætninger

10020/10022/10024/01035/30140/30141/30142/30150

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser. Arbejde på fokuseret projekt med involvering af satellit data og in-situ data.

Fakultet

Bemærkninger

Der forventes internationale deltagere på sommerskolen (DTU projekt partnere)
Kurset også udbudt som ph.d. kursus.

Pladsbegrænsning

Minimum 2, Maksimum: 8.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Space

Kursus ID 30564
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 22
Semester slut Uge 25
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding