Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Sommerskole i Fysisk Geodæsi og Jordobservation

Overordnede kursusmål

Få forståelse af jordens tyngdefelt, hvordan det modelleres, og de praktiske anvendelser til højdesystemer for satellitmåling (geoiden), overvågning af klima, havstrømme og jordens struktur.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå tyngdefeltsændringer i tid og rum, og dets anvendelse i landmåling og klimaovervågning.
  • Være i stand til at forstå avancerede modeller til brug i geodæsi, geofysik og jordobservation.
  • Være i stand til at downloade og bruge satellit data (GRACE, GOCE), og globale kuglefunktions felter.
  • Være i stand til at bruge digitale terrænmodeller i tyngdefelts modellering.
  • Forstå flybårne tyngdemålinger, forstå fejlkilder og optimal brug af satellit, fly og in-situ data.
  • Få kendskab til nye teknologier for tyngde måling (kvante sensorer, inertielle sensorer, nye satellit missioner).
  • Forstå baggrund og fejlkilder for marin tyngdefelts bestemmelse ved radarmålinger fra satellitter, og deres brug til geoide og bestemmelse af havstrømme.
  • Arbejde uafhængigt på et regional geodætisk/geofysisk projekt, inklusiv brug af forskellige software systemer.
  • Præsentere videnskabeligt projektarbejde.

Kursusindhold

Basal geodæsi, reference systemer, tyngdefelt, globale tyngdefelts modeller
Gravimetri: surface, marine and airborne
Globale masse ændringer fra satellitter (GRACE, GRACE-FO)
GNSS kinematisk positioning for fly og skibs gravimetri
Inerti navigation og gravimetri
Satellite radar altimetri for tyngdefelt og havniveau
Mindste kvadraters udjævning og inversions metoder
Tyngdefelts modellering med Fourier metoder
Terræn effekter i tyngdefelts modellering
Geoide og højdesystemer – internationale cases
Nye sensorer til tyngdemålinger – kvante gravimetri

Anbefalede forudsætninger

30142/30150/30560, (eller grundlæggende viden om geofysik/geodesi og tyngdefeltsbegreber)

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser. Arbejde med praktisk case.
Arbejde på et dedikeret case-studie projekt, der involverer in-situ, luftbårne og satellitdata. 2-ugers international skole og 1-uges læsning/opgave.

Fakultet

Bemærkninger

Internationale deltagere forventet i sommerskolen (primært DTU projekt partnere)
Kurset også rettet mod ph.d.-studerende

Pladsbegrænsning

Minimum 2, Maksimum: 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30564
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding