Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Rumfysik

Overordnede kursusmål

At give en indsigt i de fysiske forhold og processer i rummet. Fokus vil være på Solen, det interplanetare rum og rummet omkring Jorden. Den studerende vil opnå en grundlæggende forståelse for de naturfænomener, der er grundvilkår for alle satellitmissioner og al rumteknologi, herunder blandt andet højenergetisk stråling og udbredelse af radiobølger. Tilegnet viden fra dette kursus vil desuden give basis for videregående studier af Solens og solvindens indflydelse på Jorden og de øvrige planeter, samt de fysiske forhold i magnetosfæren, ionosfæren og den øvre atmosfære.

See course description in English

Læringsmål

  • estimere tæthed og tryk i den øvre atmosfære ud fra grundlæggende principper
  • udlede grundlæggende ligninger for dannelse af ioniserende lag i atmosfæren
  • beregne ladede partiklers bevægelse i Jordens magnetfelt, herunder strålingsbælterne
  • udføre simple beregninger af udbredelsen af solvinden og det interplanetare magnetfelt i heliosfæren
  • beskrive og foretage simple beregninger af solvindens indflydelse på planeternes atmosfære og magnetosfære
  • redegøre for fordelingen af plasma og elektriske strømme i Jordens ydre omgivelser, plasmasfæren og magnetosfæren
  • udnytte veletablerede fysiske og empiriske modeller for de fysiske forhold i rummet.
  • analysere satellitdata af solvind som interagerer med jordens magnetosfære.

Kursusindhold

Enkeltpartikelbevægelse i magnetiske og elektriske felter. Applikation af MHD-teori til rumfysik. Struktur og dynamik af den øvre atmosfære. Ionosfære dannelse og struktur. Bølgeudbredelse i plasma. Solaktivitet og solvind. Solvindens vekselvirkning med Jorden og de øvrige planeter. Magnetosfærens struktur og dynamik. Plasmasfæren, nordlys og strålingsbælterne.

Anbefalede forudsætninger

10033/10034/30400/31400/10036/02631/02632/02633

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og model- og dataøvelser.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30720
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding