Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Projektarbejde i Digitaldesign

Overordnede kursusmål

At gøre den studerende i stand til at kombinere digital- og datateknik til opbygning af et mindre digitalt system. Endvidere at indøve systematiske metoder til projektstyring under design-, afprøvnings- og dokumentationsfasen.

See course description in English

Læringsmål

  • organisere gruppearbejde med henblik på fælles mål, tidsplanlægning og arbejdsdeling
  • afkode en åben problemstilling og fastsætte afgrænsede krav til opgaven, der skal løses
  • definere interfaceflader mellem digitale delsystemer
  • designe og implementere en løsning på en mindre systemopgave ud fra funktionalitetskrav
  • benytte løkker og interrupt i et mikrokontrollersystem til at realisere et simpelt realtidssystem
  • benytte tilstandsmaskiner og algoritmeblokke i et synkront netværk til at realisere et simpelt digitalt system
  • anvende simple kommunikationsprotokoller mellem digitale enheder og beskrive lagdelingen i disse
  • forklare og argumentere for løsningen af en digital designopgave skriftligt og mundtligt.

Kursusindhold

Design og implementering af et mindre system, der består af en microcontroller og en FPGA. De to delsystemer skal arbejde sammen om at løse en større opgave. De studerende bliver delt op i projektgrupper, som selv er ansvarlige for at fordele opgaverne i projektet imellem sig og definere snitfladerne.

Anbefalede forudsætninger

30081/62734

Undervisningsform

CDIO projekt.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Institut

Space

Sted

DTU Ballerup Campus

Engineering Technology
Kursus ID 30082
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding