Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Digitalteknik

Overordnede kursusmål

At sætte den studerende i stand til at udvikle simple digitale systemer, der indeholder programmerbare digitale kredse.

See course description in English

Læringsmål

  • anvende et hardware beskrivelsessprog (VHDL) til programmering af digitale kredse
  • anvende standardregistre og kombinatorisk logik til at konstruere simple synkrone netværk
  • designe synkrone netværk (på RTL-niveau), som inkluderer tilstandsmaskiner til mindre opgaver
  • demonstrere funktionen af et digitalt system v.h.a. simulering
  • dokumentere funktionalitet og design af et mindre digitalt system
  • beskrive princippet bag en FPGA-chip
  • anvende nogle af FPGA-chippens ekstra blokke (Multiplier, Block RAM, mm.)
  • beskrive principper til design af større digitale systemer, der involverer flere klok-domæner.

Kursusindhold

Programmering af digitale kredse. Herunder repetition af kombinatorisk logik, registre, tællere, skifteregistre, synkrone netværk og tilstandsmaskiner. Introduktion til syntetiserbar VHDL-programmering. Hierarkisk opdeling af digitale systemer. Grundlæggende opbygning af FPGA-chip og deres virkemåde. Metoder til instantiering af multipliere og block RAM i en FPGA. Timing-analyse ved bestemmelse af kritisk vej igennem et synkron netværk samt fanout og gate delay i kombinatorisk logik.

Anbefalede forudsætninger

30032/62733/02318

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde og projektopgave.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 30081
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding