Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

GPS, GIS og afsætning

Overordnede kursusmål

At give et alsidigt kendskab til satellitpositionering (GNSS/GPS), geoinformatiksystemer (GIS) og teknisk landmåling gennem teori, praktiske øvelser og projekt arbejde.

See course description in English

Læringsmål

 • beskrive den grundlæggende teori bag GNSS og nævne udvalgte systemer samt deres karakteristika
 • forklare landmålingsinstrumenters virkemåde og almindelige opmålings- og beregningsmetoder
 • gennemføre verifikation og kalibrering af landmålingsinstrumenter
 • benytte nivellerinstrumenter, totalstationer og GNSS-instrumenter til opmåling og afsætning i marken
 • gennemføre opmåling af terræn og topografi, samt etablere og fortætte fixpunktsnet
 • analysere overbestemte målinger for grove fejl og estimere nøjagtighed af beregnede koordinater
 • beskrive og transformere mellem forskellige globale, regionale og lokale geodætiske datum og referencerammer
 • beskrive almindeligt brugte internationale og danske kortprojektioner
 • visualisere målinger fra marken sammen med eksisterende data i GIS
 • udføre simple rumlige analyser i GIS
 • planlægge opmålings- og afsætningsopgaver, vælge instrumentering og estimere indsatsens omfang.

Kursusindhold

Satellitpositionering (GNSS/GPS) teori og praktiske øvelser med GNSS-instrumenter til nøjagtig punktbestemmelse med statiske og kinematiske metoder i real-time og efterbehandling af data. Vinkel- og afstandsmåling med totalstation, højdemåling med nivellerinstrument og totalstation, herunder kalibrering af instrumenter.

Geodætisk datum, kortprojektioner, koordinatsystemer og transformation af data mellem systemerne.

Fejlteori (grove, systematiske og tilfældige fejl, samt fejlophobning) og en praktisk indføring i elementudjævning af overbestemte systemer.

Beregning af afsætningsdata, afsætning af punkter og linjer i marken, samt kontrol af afsætningen.

Grundlæggende indføring i GIS, herunder kombination af egne data indsamlet i marken med eksisterende geografisk data. Introduktion af metoder til dataanalyse i GIS.

Efter introduktion af teori og metoder gennem forelæsninger og øvelser gennemføres der projekter baseret på cases fra byer og feltarbejde. I projekterne kombineres metoderne og de studerende planlægger, etablerer fixpunkter, opmåler, afsætter og analysere data selvstændigt.

Anbefalede forudsætninger

30130/30131/30140/30141/30142

Undervisningsform

Teori gennemgang, praktiske øvelser og projektarbejde i mindre grupper.

Fakultet

Bemærkninger

Udendørs øvelser, ofte i Dyrehaven. Vær forberedt på al slag vejr og overvej en cykel til lokal transport.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 16.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30510
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding