Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Digital instrumentering

Overordnede kursusmål

At bibringe den studerende forståelse for mikroprocessorers og periferikredses anvendelse i instrumenter og intelligente apparater.

See course description in English

Læringsmål

  • udvikle C-programmer til mikroprocessorer
  • anvende SPI-, I2C- og/eller UART-bus/interface baserede perifere komponenter
  • implementere sensorer (accelerometer, gyroskop, magnetometer, termometer, afstandmåler, …) til måling af fysiske variabler
  • anvende mikroprocessorens indbyggede funktioner
  • udbygge et mikroprocessor-system med ekstern hukommelse
  • anvende analog-til-digital konvertere i et mikroprocessor-baseret målesystem
  • anvende mikroprocessoren til kalibrering og linearisering af digitaliserede måledata
  • anvende avancerede komponenter til digitalisering af sensorsignaler
  • designe et mikroprocessor-baseret instrumentering system og dets software og/eller firmware

Kursusindhold

Kurset er baseret på en 32-bits ARM mikroprocessor og en C compiler til udvikling af programmer til mikroprocessoren.
Under øvelserne opbygges forskellige mikroprocessor-baserede systemer med serielt interface til perifere komponenter som AD konvertere, digitale sensore, hukommelse og LCD display. I løbet af den sidste del af kurset gennemføres et selv-designet større instrumenteringsprojekt. Disse øvelser/projekt skal dokumenteres i rapporter.

Anbefalede forudsætninger

30010, Noget erfaring med C programmering el.lign. og et grundlæggende kendskab til mikroprocessoren og dennes interfacing til periferikredse.

Undervisningsform

Obligatoriske laboratorieøvelser og projektarbejde.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30021
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding